Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014

Καινούριος χρόνος κάθε πρωί, ὁ πιστός κάθε πρωί ζῆ μιά καινούργια πρωτοχρονιά


Μιὰ μέρα ἕνας ὁλόκληρος χρόνος! Γιὰ τὴ μικρὴ ζωή μου ἕνας χρόνος δὲν εἶναι τίποτε. Στὶς στιγμὲς ὅμως μιᾶς μέρας κρίνεται, πολλὲς φορές, ἡ αἰωνιότης. 

Πρέπει νὰ μάθω ν’ ἀντιμετωπίζω τὴν κάθε μέρα, ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ, σὰν τὴν πρώτη μέρα τοῦ χρόνου. Νὰ κάνω ὅ,τι μπορῶ γιὰ νὰ δώσω στὴ μέρα τέτοιο περιεχόμενο ποῦ νὰ ἔχη τὴν βαρύτητα καὶ τὴν ποιοτικὴ ἄξια μιᾶς ὁλόκληρης χρονιᾶς.

Ὅταν ἀκούω τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, ποῦ μὲ καλεῖ κάθε στιγμή, κερδίζω ὁλόκληρη τὴ χρονιά......

Ὁλόκληρη τὴν αἰωνιότητα.

Βοήθησε μέ, Κύριε, νὰ ζῶ κάθε μέρα μὲ τὴν αἴσθηση τῆς αἰωνιότητος.-

Πηγή: Ἀπὸ το βιβλίο «δευτερόλεπτα τὴς ψυχὴς» τοὺ Ἐπισκόπου Ἀχελώου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου