Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Νίκη διά τῆς ἥττας – Το μυστήριο τοῦ Σταυροῦ [Πέμπτη, 9 Ἀπριλίου καί ὥρα 10.15μμ]

 

Ἀρχιμανδρίτης Ἀπόστολος Τσολάκης

Παρακολουθῆστε τήν Πέμπτη 9 Ἀπριλίου καί ὥρα 10.15μμ τήν ἐπίκαιρη διαδικτυακή ὁμιλία τοῦ ἀρχιμ. Ἀπόστολου Τσολάκη:

Νίκη διά τῆς ἥττας - Το μυστήριο τοῦ Σταυροῦ

Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ μέσα στήν παρούσα ἀνάρτηση

Πηγή: Λόγος Παρακλήσεως, Τράπεζα Ιδεών