Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Χριστέ μου Σου ανήκωΧριστέ μου Σου ανήκω με όλο μου το είναι
το Φως στο μονοπάτι μου για πάντα Εσύ γίνε
μου φτάνει η αγάπη Σου και μια μόνο ελπίδα
την αμαρτία να πολεμώ με τον σταυρό Σου ασπίδα.