Κυριακή 23 Μαΐου 2021

Εκπειράζουμε τον Θεό


Αγιος Πορφύριος

Εκπειράζουμε τον Θεό, όταν ζητούμε κάτι από Εκείνον, αλλά η ζωή μας είναι μακράν του Θεού.

Τον εκπειράζομε, όταν ζητούμε κάτι, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του-πράγματα, δηλαδή, ενάντια στον Θεό. Άγχος, αγωνία, απ' το ένα μέρος, κι απ' το άλλο παρακαλούμε...