Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Η Επανάσταση του 1821

 

 

Η Επανάσταση του 1821 και η Διεθνής της απήχηση μέσα από τα εκθέματα του Πολεμικού Μουσείου

Συνταγματάρχης (ΜΧ) Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Ιστορικός, πολύτεκνος με 11 παιδιά

 


Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=3Pm04e1-zgw