Τρίτη 14 Απριλίου 2020

«Οἱ Χριστιανοὶ στὰ λιοντάρια»!


Ἦταν καιρός! Ἀφοῦ πέρασαν τόσα χρόνια, ἔπρεπε νὰ ξαναθυμηθοῦμε παλιοὺς καιρούς· τότε ποὺ ὁ Νέρωνας ἔκαιγε τὴ Ρώμη καὶ τὰ διψασμένα γιὰ αἷμα πλήθη φώναζαν: «Οἱ Χριστιανοὶ στὰ λιοντάρια»! Καὶ ὁ παράφρων τύραννος γελοῦσε σαρκαστικά. Ἔτσι τοῦτο τὸ διάστημα τῆς ἀόρατης τυραννίας τοῦ κορωνοϊοῦ μικροὶ πολιτικοί, φαντασμένοι ἐπιστήμονες, αἰσχροὶ σκιτσογράφοι καὶ ἐμπαθεῖς δημοσιογράφοι ξερνοῦν τόνους χολῆς κατὰ τῶν Ἐπισκόπων, τῶν ἱερέων καὶ τῶν πιστῶν. Καὶ οἱ ἀστυνομικοὶ τρέχουν νὰ συλλάβουν τοὺς παραβάτες!
Ἔκαναν ἐλέγχους σὲ ναοὺς Κυριακὴ πρωὶ γιὰ νὰ διαπιστώσουν ἂν εἶναι γεμάτοι μὲ πιστούς. Τὸ ἔκαναν καὶ στὴ Δράμα στὸν παλιὸ Μητροπολιτικὸ ναό, ὅπου θὰ λειτουργοῦσε ὁ Μητροπολίτης μὲ δύο ἱερεῖς καὶ τὸν ἱεροψάλτη.
–Ἐλᾶτε νὰ μὲ συλλάβετε, ἀφοῦ τελειώσω τὴ θεία Λειτουργία, εἶπε στοὺς ἐμβρόν­τητους ἀστυνομικοὺς ὁ σεμνὸς Ἱεράρχης.
Καὶ ἀργότερα, βαθύτατα στενοχωρημένος, πρόσθεσε:
–Το ὅτι θὰ φτάναμε στὸ σημεῖο νὰ ἔρχον­ται ἀστυνομικοὶ μὲ τὰ ἀστυνομικὰ ὀχήματα νὰ μᾶς ἐλέγξουν, αὐτὸ δὲν περίμενα ὅτι θὰ τὸ ζήσω ὡς Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης στὴν Ἑλλάδα! («exapsalmos.gr» 5-4-2020).
Εἶναι τόση ἡ ἐμπάθεια, τόσο τὸ μίσος, τόση ἡ τύφλωση, τέτοια ἡ λύσσα καταφορᾶς ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ μένεις ἄφωνος. Διαβάζει κανεὶς κείμενα δημοσιογράφων καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πιστέψει στὰ μάτια του μπροστὰ στὴν ἀπίστευτη διαστροφὴ τῆς ἀλήθειας.
Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων ὁ Μητροπολίτης Μόρφου στὴν Κύπρο λειτούργησε μὲ μερικοὺς ἱερεῖς, τοὺς ἱεροψάλτες καὶ δέκα πιστούς. Καὶ τὸ δημοσιογραφικὸ δηλητήριο σημειώνει: «Καθόλη τὴ διάρκεια τῆς λειτουργίας, ἐννοεῖται πὼς κανένα μέτρο ἀσφάλειας δὲν λήφθηκε, οὔτε τηρήθηκαν οἱ ἀποστάσεις ποὺ προβλέπονται» («reporter.com.cy» 12-4-2020). Μιλᾶμε, κύ­ριοι δημοσιογράφοι, γιὰ δέκα μόνο πιστούς! Αὐτὸς ἦταν ὁ φοβερὸς συνωστι­σμός, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔσπευσε ἡ ἀστυνομία καὶ ἔδιωξε τοὺς ἑπτά, ἐνῶ ἐπέβαλε πρόστιμο στοὺς τρεῖς ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ ἀποχωρήσουν.
Ἀπὸ κοντὰ καὶ ὁ φθονερὸς καὶ χαιρέκακος σπιοῦνος. Βλέπει κάποιον ἱερέα νὰ κοινωνεῖ ἕνα μικρὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ πορτάκι τοῦ ἱεροῦ καὶ σπεύδει νὰ εἰδοποιήσει τὴν ἀστυνομία. Τρέχουν λοιπὸν καμιὰ δεκαπεν­τα­ριὰ ἀστυνομικοὶ νὰ συλλάβουν τὸν ἐπικίνδυνο τρομοκράτη ἱερέα. Εἰκόνες παράνοιας! Μάλιστα γιὰ δύο τέτοια περιστατικὰ ὁ Ὑφυπουργὸς Πολιτικῆς Προστασίας καὶ Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νικ. Χαρδαλιᾶς ζήτησε τὴν ἄμεση παρέμβαση εἰσαγγελέα.
«Αὐτὰ ποὺ συνέβησαν σήμερα σὲ ἐκκλησίες στὸ Κουκάκι καὶ στὴν Κέρκυρα συνι­­στοῦν παράβαση τῶν νόμων καὶ τῶν ἐν­τολῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ θέτουν σὲ μεγάλο κίνδυνο τὴ ζωὴ πολιτῶν καὶ τὴ δημόσια ὑγεία. Ἐπικοινώνησα μὲ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης προκειμένου νὰ ζητήσει ἀπὸ τὶς εἰσαγγελικὲς ἀρχὲς νὰ κινηθοῦν οἱ νόμιμες διαδικασίες», εἶπε ὁ κ. Χαρδαλιᾶς.
Ὑποκρισία! Πρὶν ἀπὸ δύο ἡμέρες πῆγε σὲ οἰκισμὸ Ρομὰ στὴ Λάρισα, ὅπου ἑκα­τοντάδες ἄτομα ἦταν συνωστισμένα μπροστά του, κυριολεκτικὰ ὁ ἕνας πάνω στὸν ἄλλο. Γι᾿ αὐτοὺς δὲν θὰ ζητήσει παρέμβα­ση εἰσαγγελέα; Ἀλλὰ βέβαια δὲν ­τολμάει. Ὅπως δὲν θὰ τολμήσει ποτέ, οὔτε μὲ τὴ σκέψη του, νὰ ζητήσει παρέμβαση εἰσαγγελέα γιὰ παραβάσεις σὲ τζαμιά. ­Διότι φο­βᾶται. Οὔτε γιὰ τοὺς συνωστισμοὺς στὴν παραλιακὴ τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου ποὺ ἔ­καναν ἔξω φρενῶν τὸν Δήμαρχο, οὔ­τε γι᾿ αὐτοὺς στὶς λαϊκὲς ἀγορές. Διότι πάλι φο­βᾶται.
Ἐνῶ γιὰ τὰ ἀσήμαντα περιστατικὰ σὲ ναοὺς λίγο ἔλειψε νὰ κηρύξει γενικὴ ἐπιστράτευση! Ἀλλὰ γιατί νὰ μὴν τὸ κάνει; Οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ πιστοὶ ἔχουν μείνει ἀπροστάτευτοι. Συκοφαντοῦνται, ὑβρίζονται, στοχοποιοῦνται.
Ἀκοῦν μόνο πλῆθος παρηγορητικῶν λόγων.
Σημεῖο τῶν καιρῶν!

Πηγή: Ο Σωτήρ