Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Υψώνουμε τις Σημαίες στα Σπίτια μας [25η Μαρτίου 2020]
Υψώνουμε τις Σημαίες στα Σπίτια μας και τις καρδιές στον Ουρανό ευχόμενοι να μιμηθούμε τους Αγίους, Μάρτυρες και Ήρωες πρόγονούς μας.
Ο Θεός είναι μαζί μας! Η Ελλάς θα ζήσει!

Πηγή: youtube.com, Τράπεζα Ιδεών