Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

20 ἁπλοί τρόποι πρακτικῆς ταπείνωσης
1. Σέ ξέχασαν; Δέ σέ πῆραν οὔτε ἕνα τηλέφωνο; Δέν πειράζει. Καί προπαντός μήν παραπονεῖσαι.
2. Σέ ἀδίκησαν; Ξέχασέ το.
3. Σέ περιφρόνησαν; Νά χαίρεσαι.
4. Σέ κατηγοροῦν; Μήν ἀντιλέγεις.
5. Σέ κοροϊδεύουν; Μήν ἀπαντᾶς.
6. Σέ βρίζουν; Σιωπή καί προσευχή.
7. Σοῦ ἀφαιροῦν τό λόγο; Σέ διακόπτουν; Μή λυπᾶσαι.
8. Σέ κακολογοῦν; Μήν ἀντιμάχεσαι.
9. Σοῦ μεταδίδουν εὐθύνες τά παιδιά σου; Οἱ συγγενεῖς σου, οἱ δικοί σου οἱ ἄνθρωποι; Μή διαμαρτύρεσαι.
10. Θυμώνουν μαζί σου; Νά παραμένεις ἤρεμος.
11. Σοῦ κλέβουν φανερά; Κάνε τόν τυφλό.
12. Σέ εἰρωνεύονται; Νά μακροθυμεῖς.
13. Δέν ἀκοῦνε τίς συμβουλές σου; Ἰδίως δέν ἀκοῦνε τίς συμβουλές σου τά παιδιά σου; Πέσε στά γόνατα καί κάνε προσευχή.
14. Ἐκνευρισμός στό ἀντρόγυνο; Ἐσύ φταῖς. Κι ἐσύ φταῖς. Ὄχι ὁ ἄλλος.
15. Ἔφταιξες; Ζήτησε συγγνώμη.
16. Δέν ἔφταιξες; Πάλι ζήτησε συγγνώμη.
17. Ἔχεις ὑγεία; Δόξαζε τόν Θεόν.
18. Ἔχεις ἀρρώστια; Ἔχεις καρκίνο, ταλαιπωρεῖσαι, ὑποφέρεις, βασανίζεσαι, πονᾶς; Δόξαζε τόν Θεόν.
19. Γκρίνια, ἀνεργία, φτώχεια μέσα στό σπίτι; Νήστευσε. Ἀγρύπνησε. Κάνε προσευχή.
20. Γιά ὅλους καί γιά ὅλα προσευχή. Πολλή προσευχή. Πολλή προσευχή. Νηστεία καί προσευχή διότι «τοῦτο τό γένος τῶν παθῶν καί τῶν δαιμόνων οὐκ ἐκπορεύεται παρά μόνο μέ νηστεία καί προσευχή».
«Εἴθε ἀδελφοί μου, νά ἀκολουθήσουμε ὅλοι μας, καί πρῶτος ἐγώ, τίς ταπεινές αὐτές συμβουλές, καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι θά σωθοῦμε.» 

Πηγή: (Ἁγία Ἄννα, Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης, Ἔτος 16ο † Α΄ – Β΄ Τρίμηνο 2013 – Τεῦχος 108ο), «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»