Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Βάστα την ψυχούλαν σου στερεά...


Γέροντας Ἰωσήφ ο ησυχαστής

''Βάστα τήν ψυχούλαν σου στερεά, λογιζομένη ὅτι κουτσοί καί λωβοί εἰς αὐτά τά ἀγαθά δέν εἰσέρχονται.
Δι΄ αὐτό μᾶς ἀφήνει τούς πειρασμούς ὁ Χριστός, νά καθαριζώμεθα ἀπό τάς προλήψεις.
Αὐτό εἶναι τό σαπούνι καί ὁ κόπανος ὅπου κτυπῶν μᾶς λευκαίνει. Καί ὅσα ροῦχα εἶναι στερεά χρησιμεύουν εἰς τόν Νυμφίον. Ὅσα δέν ὑπομένουν τόν κόπανον σχίζουν καί ρίπτονται ἔξω στά ἄχρηστα. Δι΄ αὐτό ἄς βιασθοῦμεν ὀλίγον ἐδῶ, διότι ἐγγίζει ἡ ὥρα. Νά φυλάγῃς τά γράμματα πού σοῦ στέλνω, νά τά ἔχῃς ὅταν πειράζεσαι ἀπό θλίψεις..''

Επιστολή 40.
Έκφρασις Μοναχικής εμπειρίας

Πηγή: Προσκυνητής