Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Θάρρος εἰς τὸν ἀγώνα της ἀρετῆς


π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος

«Ἀπαιτεῖται… θάρρος εἰς τὸν ἀγώνα της ἀρετῆς καὶ τὸ θάρρος αὐτὸ καὶ ἡ ἐλπὶς της μορφώσεως του ἀνθρώπου στηρίζεται ἐπὶ της δυνάμεως καὶ της βοηθείας του Θεοῦ καὶ ὄχι εἰς τὴν ἀδυναμίαν του ἀνθρώπου».