Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

Ὁ Σταυρὸς τῆς ΜυτιλήνηςΠέρασε μόλις ἕνας μήνας ἀπὸ τότε ποὺ γράψαμε στὸ Περιοδικό μας γιὰ ἕναν πελώριο Σταυρὸ ποὺ κατασκευάσθηκε στὸν Πειραιά, καὶ μόλις ἔφθασε κατὰ τμήματα μὲ τὸ πλοῖο στὴ Μυτιλήνη, ἡ Ἀστυνομία πῆρε τὰ τμήματά του, τὰ ἔκλεισε σὲ μιὰ ἀποθήκη καὶ τὰ φύλασσε ὡς ἀπαγορευμένο ὑλικὸ ἐκτελώντας ἄνωθεν ἐντολές.
Ὅπως ὅμως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἱστότοπος «dimokratianews» (5-3-2019), 36 πολίτες τῆς Μυτιλήνης κατασκεύασαν ἕνα μεγάλο μεταλλικὸ Σταυρό, τὸν ὁποῖο τοποθέτησαν στὴ θέση Ἀπελλῆ στὴν περιοχὴ Τσαμάκια μὲ θέα πρὸς τὴν Μικρὰ Ἀσία. Τοὺς συνέλαβε ὅμως μέσα στὴ νύχτα ἡ Ἀστυνομία καὶ τοὺς ὁδήγησε στὰ κρατητήρια, τοὺς παρέπεμψε δὲ στὸ αὐ­τόφωρο μὲ τὰ ἀδικήματα περὶ αὐθαίρετης κατάληψης δημόσιου κτήματος καὶ αὐθαίρετης κατασκευῆς. Καὶ ἐνῶ πρὸ ὀλίγων μηνῶν ὁ τσιμεντένιος σταυρός, τὸ κορυφαῖο αὐτὸ σύμβολο τῆς Θρησκείας μας, ποὺ βρισκόταν στὸ ἴδιο σημεῖο, καταστράφηκε ἀπὸ «ἀγνώστους», χωρὶς νὰ ἐν­διαφερθεῖ κανεὶς γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν δραστῶν, μόλις στήθηκε ὁ νέος σταυρός, οἱ «δράστες» ὁδηγήθηκαν στὸ αὐτόφωρο.

Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θορύβου ποὺ προκλήθηκε γιὰ τὸν Σταυρὸ στὴ Μυτιλήνη, ὁ Μυτιληναῖος θεολόγος καὶ Γενικὸς Γραμματέας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης δημοσίευσε σχετικὸ κείμενο, στὸ ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων γράφει τὰ ἑξῆς:
«-Ὁ Σταυρὸς ὡς σύμβολο ἀγάπης καὶ θυσίας θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει παντοῦ καὶ ὄχι μὲ μίσος νὰ γκρεμίζεται.
-Ὁ Σταυρὸς ὡς σύμβολο κρίσης τῶν ἀνθρώπων καὶ “σημεῖον ἀντιλεγόμενον” θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα εἴτε τὴν “πτώση” εἴτε τὴν “ἀνάσταση πολλῶν”.
-Ὁ Σταυρὸς ὡς σύμβολο ἐλευθερίας καὶ ἀγώνα τῶν Χριστιανῶν ἔναντι ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν εἶναι ἡ δύναμη, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ σημαία τους.
-Ἡ Πατρίδα μας, στὴν ὁποία ζητοῦν τὴν σωτηρία τους οἱ μετανάστες, εἶναι κατάσπαρτη ἀπὸ Ἐκκλησίες καὶ Μοναστήρια ποὺ ἔχουν Σταυροὺς στοὺς τρούλους τους. Βλέπουν συνέχεια Σταυροὺς στὴν Ἑλλάδα μας. Τί θὰ τοὺς πείραζε, ἂν ἔβλεπαν ἕναν ἀκόμη; Ἂν τοὺς ἐνοχλεῖ ἡ θέα τοῦ Σταυροῦ, ἂς πήγαιναν στὸ Κουβέϊτ, στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ στὶς λοιπὲς μουσουλμανικὲς χῶρες».
Συγχαίρουμε τὸν ἀγαπητὸ συνάδελφο καὶ ἑνώνουμε τὴ δική μας φωνὴ μὲ τὴ γενναία δική του. Κλείνοντας δὲ τὸ σχόλιό μας προσθέτουμε: Δὲν εἶναι οἱ μετανάστες αὐτοὶ ποὺ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴ θέα τοῦ Σταυροῦ. Ἄλλους ἐνοχλεῖ ὁ Σταυρός. Αὐτοὺς ποὺ δηλώνουν ὅτι εἶναι ἄθεοι καὶ δὲν κάνουν ποτὲ τὸ σωτήριο καὶ ἁγιαστικὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εὐλαβικὰ ἐπάνω στὸ σῶμα τους. Θὰ μετανιώσουν, ἀλ­λὰ τότε θὰ εἶναι ἀργά. Πολὺ ἀργά!

Πηγή: Ο Σωτήρ