Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

Στόχος της πνευματικής άσκησης είναι η κυριαρχία του πνεύματος επί του σαρκικού φρονήματος


Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής

Στην υπομονή καταργείται κάθε δύναμη του εχθρού και αντικειμένου (του διαβόλου). Κόβε το θέλημά σου και μη ζητάς άλλο δρόμο σωτηρίας.

Γνώριζε καλά ότι εκείνος που δεν υποτάσσεται στον ένα (στον Γέροντά του ή τον Πνευματικό) υποτάσσεται σε πολλούς και τελικά μένει ανυπότακτος…

Σε κάθε εκκοπή του θελήματος λογίζεσαι μάρτυρας ενώπιον του Θεού.

Πηγή: Ι.Ν. Παντανάσσης