Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Προσευχή για προστασία


Θεέ, ω μέγα Παντοκράτωρ, Συ εί το Άλφα και το Ωμέγα. Προσεύχομαι για την ψυχή την οποία αγαπώ, Απάλλαξε ταύτη απο πάσης λύπης και θλίψης. Ελέησον ταύτη την ταλαιπωρημένην ψυχή και οδήγησον ταύτη εις την οδόν Σου. Βοήθησον ειμί φυλαξώ ταύτη όσο δυνατόν έστι ως βρωτός. Άξιον αναδείξαι με ως βρωτό φύλαξ ταύτης και βοήθησον την άθλια ψυχή μου βοηθήσει ταύτη πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
Φύλαξον, ελέησον και φώτισον τον/την δούλον/δούλην σου ...(Όνομα)... και ειμί ως βρωτό φύλακα ταύτης. Άμην.