Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

Ἦλθες στή γῆ


Ἦλθες στή γῆ νά προδοθεῖς,
ἀπ’ τό κτίσμα Σου νά πληγωθεῖς.
Στήν ἄμετρη ἀγάπη πού θά δώσεις,
μ’ ἕνα φιλί τήν προδοσία γιά νά νιώσεις.

Ἦλθες στή γῆ νά σταυρωθεῖς,
στά χέρια τῶν ἀνθρώπων νά ἀφεθεῖς.
Τό θεῖο Σου Πάθος νά βιώσεις,
αἰώνιας ζωῆς ἐλπίδα γιά νά δώσεις.

Ἦλθες στή γῆ ν’ ἀναστηθεῖς,
στόν οὐρανό νικητής νά ἀνεβεῖς.
Κάθε ληστή καί πόρνη νά λυτρώσεις,
Παράδεισο στούς πιστούς σου γιά νά δώσεις.

Λάκων, 23 Δεκεμβρίου 2013