Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

Ἀπολάβε σου τὸν θρόνον, Ἅγιε Χρυσόστομε


Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐκοιμήθη στὴν πόλη Κουκουσὸ τῆς  Μικρασίας τὸ ἔτος 407. Ὅταν ὁ Πατριάρχης Θεοδόσιος τὸ 436 προσπάθησε νὰ μεταφέρει τὸ ἱερὸ λείψανο στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ ἅγιος ἀρνιόταν καὶ ἔμενε ἀκίνητος, κατὰ τρόπο θαυματουργικό. Τότε ὁ αὐτοκράτορας ἔστειλε ἐπιστολὴ μετανοίας ἡ ὁποία κατατέθηκε πάνω στὸ τάφο τοῦ ἁγίου καὶ ἔτσι κατέστη δυνατὴ ἡ μεταφορὰ τοῦ ἁγίου στὴν Βασιλεύουσα τὴν ὁποία ἐποίμανε θεοφιλῶς.

Καὶ σήμερα τιμᾶται ὁ Ἅγιος στὸ πατριαρχικὸ ναὸ στὸ Φανάρι μὲ τὴν ἐπαναεπιστροφὴ τὸν ἱερῶν λειψάνων του ἀπὸ τὸ Βατικανό. Κατὰ τὶς ἀκολουθίες τῆς μνήμης καὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων του, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν ἀνεβαίνει στὸ θρόνο τοῦ ἀλλὰ χοροστατεῖ ἀπὸ τὸ παραθρόνιο. Στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τοποθετεῖται ἡ εἰκόνα τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου καὶ ἡ ποιμαντορικὴ ράβδος, μιὰ συμβολικὴ πράξη ποὺ μαρτυρεῖ τὴν λειτουργικὴ ἑνότητα τῆς ἐκκλησίας καὶ τὴν ζωντανὴ μνήμη τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιπλέον μᾶς θυμίζει τὸ θαῦμα τοῦ ἁγίου κατὰ τὴν ἐπάνοδό του ἱεροῦ λειψάνου του στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν τοποθέτησή του στὸ σύνθρονο τῆς ἄγ. Εἰρήνης. Ἐκεῖ κλῆρος καὶ λαὸς ἀναφώνησαν «Ἀπολάβε σου τὸν θρόνον, Ἅγιε».

Μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε μέλη ἀπὸ τὸν ψηφιακὸ δίσκο «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος- 1600 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του» στὸν ὁποῖο ψάλει ὁ βυζαντινὸς χορὸς «Τρόπος».