Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

Πόσο ζυγίζει η αμαρτία;


«Κορόιδευε ένας άθεος έναν ἱεροκήρυκα μιά μέρα, λέγοντάς του:
—Μας μιλᾶτε κάθε τόσο γιά φορτίο ἁμαρτιῶν καί τά παρόμοια. Πιστέψτε με, ὅμως, ὅτι προσωπικά δέν νοιώθω κανένα τέτοιο βάρος. Ἀλήθεια, πόσο ζυγίζει ἡ ἁμαρτία;Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ πολύ ψύχραιμα, ἀπάντησε τότε:

Ἡ χαριτωμένη ὑπακοὴἩ ὑπακοὴ χαρίζει ἀμεριμνία, διότι ἡ μέριμνα εἶναι μιὰ πνευματικὴ φυματίωση, ποὺ σιγα–σιγά, σὰν μικρόβιο φυματιώσεως συνεχῶς δηλητηριάζει τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος καὶ σταδιακὰ φέρνει τὸ θάνατο. Ἔτσι καὶ ἡ μέριμνα τοῦ βίου σὰν ἕνα ἄλλο μικρόβιο φθείρει τὸν ἄνθρωπο, τὴν ψυχή του καὶ τὸν πεθαίνει ψυχικά.

Ἡ ὑπακοὴ ἀναφέρεται στὸ Χριστὸ καὶ ὄχι στὸν ἄνθρωπο ποὺ ὑπακούει κανείς. Καὶ ὅταν ὁ ὑποτακτικὸς ὑπακούει χωρὶς παράσιτα, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ μόνο, τότε ἡ ὑπακοὴ τοῦ εἶναι σωστὴ μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ Χριστοῦ. Νὰ ὑπακοῦμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ μόνο καὶ ἔτσι ὁ δρόμος μᾶς γίνεται σταθερὸς καὶ ἴσιος γιὰ τὸ Χριστό.

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019

Το ραντεβού μας με τον Θεό...


Ο γέροντας με κοίταξε με βλέμμα βαθύ, με μάτια που είχαν ζήσει χειμώνες και γεύτηκαν πασχαλιές και αναστάσεις. Με ακούμπησε ελαφρά, γεμάτος στοργή στο ώμο και πατρικά μου παρήγγειλε, «δεν ξέρω εάν θα ζω όταν θα έρθεις ξανά στο μοναστήρι, μα να θυμάσαι κάτι σημαντικό για την σχέση σου με τον Θεό. Ποτέ να μην ακυρώνεις το ραντεβού μαζί του». 


Η Ορθοδοξία είναι η βασιλική οδός του ΕυαγγελίουΑγαπητά μου παιδιά,

…Είμεθα Ορθόδοξοι και ουσιαστικά δεν γνωρίζου με το ύψος, το βάθος, το πλάτος της Ορθοδοξίας. Θα πρέπει να την δούμε σε όλη την αγιότητα της.

Τι είναι Ορθοδοξία; Ορθοδοξία είναι η αλήθεια, το ορθό δόγμα περί του Θεού, περί του ανθρώπου και περί του κόσμου, όπως μας την έδωσε ο Ίδιος ο ενανθρωπήσας Θεός με την υπέροχη διδασκαλία Του, με την αγία ζωή Του και με την λυτρωτική θυσία Του, όπως την διετύπωσε κατόπιν η θεόπνευστος διάνοια και καρδία του Αποστόλου Παύλου, όπως την «ζωντάνεψε» ο μαθητής της αγάπης και οι άλλοι Ευαγγελισταί και Απόστολοι με το ουράνιον φως του Άγιου Πνεύματος, όπως την παρέδωσαν και σε μας οι πνευματοκίνητοι Πατέρες της Αλεξανδρείας, της Κωνσταντινουπόλεως, της Καππαδοκίας, της Συρίας, της Παλαιστίνης και του Αγίου Όρους αργότερα. Όλοι αυτοί από τον Ιερό Πολύκαρπο, τον μαθητή των Αποστόλων, μέχρι τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο όποιος εκοιμήθη στις αρχές του 19ου αιώνος, με την σοφία τους και την αγιότητα τους, με τις θυσίες και τους αγώνες τους μας παρέδωκαν την παρακαταθήκη της ορθής πίστεως και ζωής, τον θησαυρό της ορθοδόξου παραδόσεως.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Ἀπό τό μπάρ καί τό ποτό στό... Χριστό καί τή Θεία Κοινωνία! (Ὁ «κλειδαράς» παπάς, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καί οἱ τρεῖς «κολλητοί» φίλοι)


- Πώς καὶ πὼς περιμένω ρὲ φίλε νὰ φθάσουν τὰ Χριστούγεννα!
- Μὴν μοῦ πεῖς πὼς ξαφνικὰ ἔγινες καλὸς Χριστιανός, γιατί θὰ τρελαθῶ...
- Ὄχι, ὄχι μακρυὰ ἀπὸ μένα αὐτὲς οἱ ἀνοησίες. Στὸ λέω γιὰ νὰ προετοιμαζόμαστε γιὰ καμιὰ ἐπιπλέον οἰνοποσία.
- Καλὰ καὶ περιμένεις τὰ Χριστούγεννα; Ποιὸς μᾶς ἐμποδίζει νὰ τὸ ρίξουμε ἀπὸ τώρα λίγο ἔξω!
- Δὲν ξέρω ρὲ φίλε ἀλλὰ τὴν οἰνοποσία τὸ διάστημα τῶν Χριστουγέννων τὴν νιώθω πιὸ εὐχάριστα, σὰν νὰ εἶναι πιὸ γευστικὸ τὸ ποτό! Μὲ τραβάει περισσότερο τὸ μπαράκι.
- Τώρα ποὺ τὸ λὲς καὶ ἐγὼ ἔτσι νιώθω. Περίεργα πράγματα. Ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες αὐξάνεται ἡ θλίψη καὶ μέσα στὴ σκέψη μου διογκώνονται ὅλα τὰ προβλήματα.
- Χειμώνας φίλε μου. Καταχνιὰ κρύο, ἐρημιά! Ἡ φύση εἶναι ποὺ μᾶς τὰ δημιουργεῖ γιατί καὶ ἐγὼ τὰ ἴδια περνάω. Νὰ γιατί τρελαίνομαι γιὰ καλοκαίρι...

Γιὰ μιὰ ἀγάπη ποὺ κατακτᾶ καὶ ξεπερνᾶ τὸν θάνατοἈγαπητά μου παιδιά,

…Εἴμεθα Ὀρθόδοξοι καὶ οὐσιαστικὰ δὲν γνωρίζου μὲ τὸ ὕψος, τὸ βάθος, τὸ πλάτος τῆς Ὀρθοδοξίας. Θὰ πρέπει νὰ τὴν δοῦμε σὲ ὅλη τὴν ἁγιότητά της.

Τί εἶναι Ὀρθοδοξία; Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀλήθεια, τὸ ὀρθὸ δόγμα περὶ τοῦ Θεοῦ, περὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ περὶ τοῦ κόσμου, ὅπως μᾶς τὴν ἔδωσε ὁ Ἴδιος ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς μὲ τὴν ὑπέροχη διδασκαλία Του, μὲ τὴν ἁγία ζωή Του καὶ μὲ τὴν λυτρωτικὴ θυσία Του, ὅπως τὴν διετύπωσε κατόπιν ἡ θεόπνευστος διάνοια καὶ καρδία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπως τὴν «ζωντάνεψε» ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης καὶ οἱ ἄλλοι Εὐαγγελισταὶ καὶ Ἀπόστολοι μὲ τὸ οὐράνιον φῶς τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ὅπως τὴν παρέδωσαν καὶ σὲ μᾶς οἱ πνευματοκίνητοι Πατέρες τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Καππαδοκίας, τῆς Συρίας, τῆς Παλαιστίνης καὶ τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀργότερα. Ὅλοι αὐτοὶ ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Πολύκαρπο, τὸν μαθητὴ τῶν Ἀποστόλων, μέχρι τὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη, ὁ ὅποιος ἐκοιμήθη στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνος, μὲ τὴν σοφία τους καὶ τὴν ἁγιότητά τους, μὲ τὶς θυσίες καὶ τοὺς ἀγῶνες τοὺς μᾶς παρέδωκαν τὴν παρακαταθήκη τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ ζωῆς, τὸν θησαυρὸ τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως.

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Μη χάνης το θάρρος σου, παιδί μου...


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Μη χάνης το θάρρος σου, παιδί μου. Αι στερήσεις, που υπομένομεν, αποβλέπουν εις το να μας ετοιμάσουν την αιώνιαν απόλαυσιν του Ουρανού! Ημείς εν γνώσει μας υστερούμεθα τα ηδονικά της ζωής αυτής δια την αγάπην του χριστού μας. Αν θέλωμε τα απολαμβάνομεν ελεύθερα, αλλά εκούσια δεν τα δεχόμεθα, δια να μας δοθή η ερασμία αγάπη του υπεργλυκυτάτου Ιησού μας.
Ημείς, κόρη μου, έχομεν Νυμφίον αθάνατον και αιώνιον, που διατηρεί την δόξαν της παρθενίας αθάνατον. Άγγελοι εκλήθημεν να γίνωμε, κόρη μου αγαπητή, και δεν θα στερηθώμεν τα ηδονικά, τα αμαρτωλά; Δεν του αξίζει του Ιησού μας να στερηθώμεν τα βρωμερά δια την θεϊκήν Του αγάπην;
Λοιπόν αγωνίσου αξίως της κλήσεως με ανδρείαν. Οι μάρτυρες έχυσαν το αίμα των δια την αγάπην του Χριστού μας, και ημείς να μη αντισταθώμεν εις μίαν συχαμεράν ηδονήν, κάλπικην;
Δόξασε τον Θεόν εις το σώμα σου και εις την ψυχήν σου. Αγών μέχρι εσχάτων. Έρωσο, κόρη μου.
Ο Πατέρας σου.

Πηγή: Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Γέρων Εφραίμ της Αριζόνας, προηγούμενος της Ι. Μ. Φιλοθέου [12 Δεκεμβρίου 2019]

 
Τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου 2019, ώρα Ελλάδος, περί τις 10:00 μ.μ. ώρα Αμερικής κοιμήθηκε εν Κυρίω ο Γέροντας Εφραίμ στην Αριζόνα.

Ἡ συζυγικὴ ἐγκράτεια καὶ ἡ πληγωμένη ἀγάπη!


Ἕνα ζεῦγος εὐσεβὲς καὶ πολὺ ἀγαπημένο καὶ μονοιασμένο, ποὺ ἤδη εἶχε ἕξι  παιδιά, μάλιστα σὲ μικρὴ χρονικὴ ἀπόσταση μεταξύ τους, ἡ σύζυγος- μητέρα πρότεινε στὸ σύζυγο νὰ μείνουν στὰ ἕξι παιδιὰ ἀσκώντας ἐγκράτεια. «Μᾶς φθάνουν», εἶπε, «ἕξι παιδιὰ καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ζοῦμε ἐγκρατευόμενοι». Ὁ σύζυγος μὲ ἠρεμία καὶ ψυχραιμία ἄκουσε τὴ σεμνὴ σύζυγό του, ἀλλ’ ἐπιφυλάχθηκε νὰ μὴ συμφωνήσει ἀμέσως. Πίστευε πώς, γιὰ ἕνα τέτοιο θέμα, σοβαρὸ καὶ λεπτό, τὸν πρῶτο λόγο εἶχε ὁ Πνευματικός τους, ποὺ εὐτυχῶς ἦταν ὁ Γέρων Πορφύριος. «Πρὶν ἀπὸ κάθε ἀπόφαση γιὰ τὸ θέμα αὐτό», εἶπε ὁ σύζυγος στὴ σύντροφό του, «θὰ πρέπει νὰ συμβουλευθοῦμε τὸ Γέροντα».

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Κυριακὴ Ι' Λουκᾶ: Ὁμιλία περὶ τῆς σταθερότητος τὴν ὁποίαν χρεωστοῦμε νὰ ἔχωμεν εἰς τὴν εὐσέβειαν τῆς Ἁγίας μας Πίστεως


Προκόπιος ὁ Μεγαλοσπηλαιώτης

«Ἀποκριθεῖς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν, ὅτι τῷ Σαββάτω ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλω. Ἐξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἶς δεῖ ἐργάζεσθαι. Ἐν ταύταις οὒν εἰσερχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τὴ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου».

Αὐτός, ἐσκοτισμένος ἀπὸ τὸ πάθος τοῦ φθόνου ὁ ὁποῖος τοῦ ἐκυρίευε τὴν καρδίαν ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ, ὄχι μόνον ἔκλεισε τὰ ὦτα του γιὰ νὰ μὴν ἀκούει τὴν ἀπόρρητον σοφία τοῦ Ἰησοῦ, ὄχι μόνον ἐσφράγισε τοὺς ὀφθαλμούς του γιὰ νὰ μὴ βλέπει τὴν θείαν ἐκείνην ἐνέργεια τῶν θαυμάτων του, τὰ ὁποῖα ἤσαν ἱκανὰ νὰ στρέψουν κάθε καρδία στὴν πίστη καὶ στὸν σεβασμὸ τοῦ θείου ὑποκειμένου του, ἀλλὰ καὶ τὸν κατεδίκασε μάλιστα μὲ μίαν τολμηρᾶν αὐθάδειαν ἐνώπιόν του λαοῦ ὡς παραβάτην τοῦ νόμου. Καὶ αὐτὸ διότι ἐθαυματούργησε κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, καὶ ἐθεράπευσε μὲ ἕνα μόνον λόγο μίαν δυστυχισμένην γυναίκα ἀπὸ μίαν ἀνίατον ἀσθένειαν, ἡ ὁποία τὴν ἐτιμωροῦσε ἐπὶ δεκαοκτὼ χρόνους. «… Ἐξ ἡμέραι εἰσίν, ἐν αἶς δεῖ ἐργάζεσθαι. Ἐν ταύταις οὒν εἰσερχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τὴ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου». Τώρα θέλετε ἄλλην μεγαλυτέραν ἀναισθησίαν ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἐκυρίευσε τοῦτον τὸν ἄθλιον ἀρχισυνάγωγον μέσα σὲ ἐκείνην τὴν Συναγωγήν, ὅπου ἐδίδασκε καὶ θαυματουργοῦσε ὁ Ἰησοῦς; Πόσοι τέτοιοι ὅμως εὑρίσκονται ἀκόμη καὶ στὴν Ἐκκλησίαν μας, οἱ ὁποῖοι κλείνουν τοὺς ὀφθαλμούς των στὰ φῶτα τῆς πίστεώς μας γιὰ νὰ μὴ βλέπουν τὶς θαυματουργίες της, καὶ σφραγίζουν τὴν ἀκοήν τους γιὰ νὰ μὴν ἀκούουν τὶς οὐράνιες διδασκαλίες της; Ἔτσι γίνονται ὅμοιοι μὲ τὰ ἀναίσθητα εἴδωλα τῶν ἐθνῶν.

Ο διαβόητος κακοποιός Πάσσαρης θα βάλει ράσα


Εβαψε τα χέρια του με αίμα αθώων πολιτών και αστυνομικών, κατάφερε να διασύρει και να «αποκεφαλίσει» την Ελληνική Αστυνομία διαφεύγοντας από συλλήψεις και διαπράττοντας σωρεία κακουργηματικών πράξεων και σήμερα δηλώνει έτοιμος να αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό ελπίζοντας πως -όταν και αν αποφυλακιστεί- θα γίνει μοναχός στο Αγιο Ορος…

Ο διαβόητος κακοποιός Κώστας Πάσσαρης, ο άνθρωπος που χαρακτηρίστηκε ως «θεριό των Βαλκανίων» και που από το 2001 κρατείται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γκέρλας στη Ρουμανία, εμφανίζεται να μετανιώνει για το αμαρτωλό παρελθόν του και ως άλλο «απολωλός πρόβατο» να προσεύχεται γονατιστός μέσα στο στενό κελί του ζητώντας άφεση αμαρτιών και προσδοκώντας πως κάποια μέρα θα καταφέρει να φορέσει ράσα και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Κύριο και δημιουργό του. Αυτό άλλωστε ισχυρίστηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Jurnalul National» του Βουκουρεστίου ο ιερωμένος στον οποίο οφείλεται η θεαματική μεταστροφή του κακοποιού, ο «άγιος» των φυλακισμένων αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ιωάννης Ραπτόπουλος.

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Τό “χαστούκι” τοῦ ἁγίου πρός τόν Ἄρειο καί ὁ δῆθεν σκανδαλισμός


Πάντα μας κάνει εντύπωση ο δήθεν σκανδαλισμός, “ευσεβών” και μη, από το χαστούκι που έδωσε ο άγιος Νικόλαος στον Άρειο, μη ανεχόμενος τις βλασφημίες του, κατά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μας κάνει όταν “ευσεβείς υπερασπιστές” απολογούνται για την πράξη του αυτή, λέγοντας ότι, ναι, ήταν απαράδεκτη και ότι μετανόησε δήθεν στην φυλακή στην οποία επέτρεψε ο Χριστός να μπει για να του δοθεί χρόνος να μετανοήσει!!!

Ο Άγιος Νικόλαος ήταν ένας λεβέντης άγιος. Το ότι ήταν πράος δεν σημαίνει ότι δεν ήταν λεβέντης, αγωνιστής, εν γνώσει ζηλωτής και γνήσιος εκφραστής της θεολογικής ακρίβειας και αλήθειας. Το ότι ήταν ταπεινός, δεν σημαίνει ότι δεν θα πέθαινε αν χρειαζόταν για τον Χριστό και την ακρίβεια των δογμάτων της Πίστεως. Ακριβώς το αντίθετο.

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

Η Τράπεζα Τροφίμων συγκεντρώνει τρόφιμα σε 32 καταστήματαΒοήθησε και εσύ επιλέγοντας το πιο κοντινό σούπερ μάρκετ

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, οι Τράπεζες Τροφίμων σε Αθήνα, Λάρισα και Δράμα, θα βρίσκονται σε 32 μεγάλα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 550 εθελοντές!
Ο σκοπός αυτής της συνάντησης είναι η συλλογή τροφίμων, τα οποία στη συνέχεια θα διανεμηθούν σε ιδρύματα και συσσίτια. Μεγάλη συνάντηση την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Τράπεζα Τροφίμων συγκεντρώνει τρόφιμα σε 32 καταστήματα Σκλαβενίτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης και Γουντσίδης την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου από τις 08.30 το πρωί μέχρι τις 08.30 το βράδυ. Στην προσπάθεια μας θα συμβάλλουν

Η πολιτική ανοικτών συνόρων καταστρέφει την Ελλάδα

lathrometanasteysh 11
 
Το μεταναστευτικό έχει πάρει διαστάσεις που οι περισσότεροι Έλληνες πλέον δέχονται ότι ως φαινόμενο απειλεί σοβαρά την Ελλάδα ως κράτος και ως οργανωμένη κοινωνία. Εκείνοι που επιμένουν στην πολιτική των ανοικτών συνόρων, που από το 2015 έχει μετατρέψει το πρόβλημα σε μείζονα εθνική απειλή, είναι οι ιδεοληπτικοί που δεν πιστεύουν στην έννοια του εθνικού κράτους, εκείνοι που έχουν οικονομικά συμφέροντα και όσοι εργάζονται για λογαριασμό ξένων δυνάμεων και χωρών.

Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεταιΌταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Με την αρρώστια πονάει το σώμα μας, το χωματόκτιστο αυτό σπίτι μας, αλλά έτσι θα αγάλλεται αιώνια ο νοικοκύρης του, η ψυχή μας, στο ουράνιο παλατάκι που μας ετοιμάζει ο Χριστός. Με αυτήν την πνευματική λογική, που είναι παράλογη για τους κοσμικούς, χαίρομαι και εγώ και καμαρώνω για τις σωματικές βλάβες που έχω. Το μόνο που δεν σκέφτομαι είναι ότι θα έχω ουράνια ανταμοιβή.

Καταλαβαίνω ότι εξοφλώ την αχαριστία μου στον Θεό, αφού δεν έχω ανταποκριθεί στις μεγάλες Του δωρεές και ευεργεσίες. Γιατί στην ζωή μου όλα γλέντι είναι· και η καλογερική και οι αρρώστιες που περνώ. Όλο φιλανθρωπίες μου κάνει ο Θεός και όλο οικονομίες. Ευχηθείτε όμως να μη με ξοφλάει με αυτά σ’ αυτήν την ζωή, γιατί τότε αλίμονό μου! Μεγάλη τιμή μου έκανε ο Χριστός να υπέφερα ακόμη περισσότερο την αγάπη Του, αρκεί να με ενίσχυε, ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω.


Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

Πάθος κτηνῶδες βδελυρὸ


Στὸ τελευταῖο κεφάλαιο (22ο) τοῦ τελευταίου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ ὑπέροχου βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, περιγράφεται ὁ οὐράνιος Παράδεισος, ἡ αἰώνια καὶ μακαρία ζωὴ τῶν δικαίων. Ὅμως μετὰ τὸν ἕβδομο καὶ τελευταῖο μακαρισμό, μετὰ τὴν εὐλογημένη λέξη «μακάριοι», ποὺ ἀφορᾶ ὅσους θὰ εὐφραίνονται στὸν πνευματικὸ Παράδεισο τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀκούγεται ὁ κεραυνοβόλος θεῖος λόγος «ἔξω»! Ἕνας λόγος ποὺ προκαλεῖ ἴλιγγο, σύγκρυο, φρίκη, τρόμο! «Ἔξω» καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸν παμπόθητο Παράδεισο μὲ τὰ αἰώνια ἀγαθά του, ποιοί; «οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος» (Ἀποκ. κβ΄ [22] 14-15).
 
Ἔξω οἱ ἀδιάντροποι σὰν τὰ σκυλιά, οἱ μάγοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ εἰδωλολάτρες καὶ καθένας ποὺ ἀγαπᾶ καὶ διαπράττει τὴν ἀπάτη καὶ τὴν πλάνη τῆς ἁμαρτίας. Πρῶτοι στὸν κατάλογο τῶν δυστυχισμένων ἀνθρώπων ποὺ ἀποκλείονται ἀπὸ τὴν μακαριότητα τοῦ Παραδείσου, «οἱ κύνες», οἱ κίναιδοι, κατὰ τὸν ἑρμηνευτὴ Ἀρέθα, οἱ ὁμοφυλόφιλοι!
Γιατί αὐτὸς ὁ ἀποκλεισμός; Διότι πρόκειται γιὰ βαρύτατο ἁμάρτημα. Ἁμάρτημα ποὺ καταδικάζεται τόσο αὐστηρὰ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θκαὶ ὄχι μόνο στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ τελευταίου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς [4 Δεκεμβρίου]Ξίφει πατὴρ θύσας σε, Μάρτυς Βαρβάρα,
Ὑπῆρξεν ἄλλος Ἀβραὰμ διαβόλου.
Βαρβάρα ἀμφὶ τετάρτῃ χερσὶ τοκῆος ἐτμήθη.

Η Αγία Βαρβάρα έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Μαξιμιανού (286 - 305 μ.Χ.) και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη Διοσκόρου ο οποίος ήταν από τους πιο πλούσιους ειδωλολάτρες της Ηλιουπόλεως.

Ο πατέρας της λόγω της σωματικής ωραιότητας της Αγίας, την φύλαγε κλεισμένη εντός πύργου. Δεν γνωρίζουμε που διδάχθηκε τις χριστιανικές αλήθειες, καθώς ο πατέρας της ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, λόγος για τον οποίο άλλωστε προσπάθησε να κρατήσει κρυφή την πίστη της στον Τριαδικό Θεό. Ένα τυχαίο περιστατικό, όμως, την πρόδωσε. Ο πατέρας της πληροφορήθηκε από τεχνίτες ότι η Αγία ζήτησε να τις ανοίξουν τρία παράθυρα στον πύργο όπου ήταν έγκλειστη, στο όνομα της Αγίας Τριάδος και, έτσι, βεβαιώθηκε ότι η κόρη του είχε γίνει Χριστιανή.

Εξοργίσθηκε τόσο που την κυνήγησε εντός του πύργου με το ξίφος του για να την φονεύσει. Η Αγία κατέφυγε στα όρη, αλλά ο πατέρας της την συνέλαβε και την παρέδωσε στον τοπικό άρχοντα, Μαρκιανό, κατηγορώντας την για την πίστη της. Όταν ανακρίθηκε, ομολόγησε με παρρησία την πίστη της στον Χριστό και καθύβρισε τα είδωλα. Μετά από φρικτά βασανιστήρια, διεπομπέφθη γυμνή στην πόλη και τέλος σφαγιάσθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της. Την στιγμή όμως που είχε αποτελειώσει το έγκλημά του, έπεσε νεκρός χτυπημένος από κεραυνό κατά θεία δίκη.

Καλοπερνᾶς καλὰ


Γέροντας Τύχων

Πολὺ στενοχωριόταν, ὅταν ἔβλεπε καλοθρεμμένο νέο, καὶ περισσότερο, ὅταν ἔβλεπε καλοθρεμμένο Καλόγηρο, ἐπειδὴ δὲν ταιριάζουν τὰ παχιὰ μέ το
Ἀγγελικὸ Σχῆμα.

Μιὰ μέρα τὸν ἐπισκέφτηκε ἕνας λαϊκὸς πολὺ χονδρὸς καὶ τοῦ λέει:
- Γέροντα, ἔχω πόλεμο σαρκικὸ μὲ βρώμικους λογισμούς, ποῦ δὲν μ' ἀφήνουν καθόλου νὰ ἡσυχάσω.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

10 χοντροκομμένα παραμύθια για την μουσουλμανική λαθρομετανάστευσηΣχετικά με το μέγιστο πρόβλημα της μουσουλμανικής λαθρομετανάστευσης που κυριολεκτικά πνίγει τη χώρα επί χρόνια, ακούμε διαρκώς από κυβερνώντες, πολιτικά κόμματα και παράγοντες των τοπικών κοινωνιών να επαναλαμβάνονται μέχρι αηδίας τα ίδια χοντροκομμένα παραμύθια που δεν αντέχουν σε καμία λογική επεξεργασία και απευθύνονται μάλλον σε αφελείς ή ανίδεους:


Φιλοδοξία καί ταπεινοφροσύνη


Ὁ Χριστὸς μιλάει προφητικὰ γιὰ τὸ πάθος Του. Προετοιμάζει τοὺς μαθητές του γιὰ τὶς σκληρὲς ὧρες τῶν δραματικῶν γεγονότων ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν. Προλέγει τὸ ποτήριο τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου ποὺ θὰ πιοῦν καὶ τὸ βάπτισμα τῆς θυσίας τοῦ αἵματος ποὺ θὰ ὑποστοῦν. Ὅμως οἱ μαθητὲς ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν καταλληλότητα τῆς στιγμῆς ζητοῦν πρωτεῖα καὶ τιμές.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι σαφὴς καὶ κατηγορηματική, «οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε», δὲν ξέρετε τί ζητᾶτε. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καὶ στὴν προσωπική μας ζωή, ὅταν τὰ αἰτήματά μας εἶναι μικροπρεπῆ. Ὅταν λαχταρᾶμε, διακρίσεις, χρῆμα, προβολὴ καὶ ἐπιβολὴ στοὺς ἄλλους. Καὶ τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι τὰ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Χριστό, ποὺ τὰ περιφρόνησε καὶ ἀποκάλυψε τὴ μηδαμινότητά τους.