Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Ἡ οἰκογένεια ὡς μέσον ἐξαγιασμοῦ καὶ τελειώσεως


Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

Θὰ πρέπει νὰ ζεῖ κανεὶς ἐκτὸς πραγματικότητος γιὰ νὰ μὴν βλέπει πὼς περισσότερο ἀπ' ὅλους τους θεσμοὺς τῆς κοινωνίας μας, αὐτὸς ποὺ ἔχει χτυπηθεῖ εἶναι ὁ γάμος. Ἀλλὰ τὸ παράδοξο εἶναι πὼς καὶ σ' αὐτὸν τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας κάποιες φορὲς ἀκούονται γνῶμες ἀντιφατικὲς καὶ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀπὸ τὴν πραγματικότητα.
 
Ὅσοι δὲν γνώρισαν τὴν Εὐαγγελικὴ ἀλήθεια καὶ ὅσοι ἀπέκοψαν ἐξ' αὐτῆς, ἔχουν τὶς δικές τους ἀντιλήψεις, ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα τὶς πληρώνουν πολὺ ἀκριβά. Γιὰ τοὺς πιστοὺς ὅμως Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σημασία τί φρονοῦν ἢ πῶς πορεύονται οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ σημασία καὶ μάλιστα πρωταρχικὴ ἐπὶ τοῦ θέματος ἔχει τί διδάσκει ὁ Χριστὸς καὶ πῶς ἐφαρμόζεται αὐτὸ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἃς ἐπικεντρώσουμε λοιπὸν τὴν προσοχή μας σὲ μιὰ χαρακτηριστικὴ παραβολή. Στὴν παραβολὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἐδίδαξε ὅτι «ὁμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπω βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῶ αὐτοῦ. (Ματθ. ΚΒ' 2).
 

Ἡ ΜαγείαΤαιριάζει σέ ὅσα θά πῶ παρακάτω, νά δανεισθῶ τό θρηνητικό ἐκεῖνο ρητό τοῦ προφήτη ῾Ιερεμία καί νά φωνάξω κι ἐγώ μέ ὀδύνη: “Ποιός θά βάλει στά μάτια μου πηγή δακρύων, γιά νά κλάψουν πικρά τό λαό τῶν Χριστιανῶν μέρα καί νύχτα;” Γιατί ποιός μπορεῖ, ἀλήθεια, νά μήν τόν κλάψει, ὅταν σκεφθεῖ πώς, ἐνῶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ νίκησε μέ τό σταυρικό Του θάνατο ὅλους τούς δαίμονες, οἱ Χριστιανοί τούς ἀναδεικνύουν πάλι νικητές καί τροπαιούχους μέ τίς διάφορες μαγεῖες τους; Καί ποιός μπορεῖ νά μή χύσει πικρά δάκρυα, ὅταν συλλογισθεῖ πώς, ἐνῶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἀπάλλαξε ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου τόν κόσμο καί τούς Χριστιανούς, αὐτοί, μέ τή μαγεία, τόν ξαναφέρνουν στόν κόσμο καί τόν ξανακάνουν τύραννό τους;

Εἶναι ἤ δέν εἶναι, λοιπόν, γιά κλάματα ἡ τωρινή κατάσταση τῶν Χριστιανῶν, ἀφοῦ, μέ τά μαγικά καμώματα καί σατανικά τεχνάσματά τους, ἀναβιώνουν στήν οὐσία τή λατρεία τῶν δαιμόνων; ᾿Ενῶ δηλαδή φανερά λατρεύουν τόν ἀληθινό Θεό, κρυφά τόν ἀρνοῦνται καί λατρεύουν τό διάβολο. Τό μεγαλύτερο μάλιστα κακό εἶναι τοῦτο : Μολονότι χρησιμοποιοῦν ἕνα σωρό μαγικά, οὔτε πού καταλαβαίνουν πώς ἀρνοῦνται ἔτσι τό Θεό, καταφρονοῦν τό Χριστό καί ἀγκαλιάζουν τό διάβολο. Τί μεγάλη πλάνη! Κρυφή καί ἀπατηλή, ψυχώλεθρη καί θανατηφόρα!

Γι᾿ αὐτό, λοιπόν, ἀποφάσισα νά ἐλέγξω τήν πλάνη καί ν’ ἀποδείξω ὅτι οἱ Χριστιανοί οὔτε μάγοι πρέπει νά γίνονται οὔτε κανένα εἶδος μαγείας νά χρησιμοποιοῦν.

Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

Κυριακή του εκ γενετής τυφλού: Ομιλία εις τον τυφλόν«Καί διερχόμενος ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς. Καί ἠρώτησαν αὐτόν οἱ μαθηταί του, λέγοντες· Διδάσκαλε, ποῖος ἥμαρτεν, αὐτός ἤ οἱ γονεῖς του, ὥστε νά γεννηθῇ τυφλός;»

1. «Καί διερχόμενος ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς». Ἐπειδή εἶναι πάρα πολύ φιλάνθρωπος καί φροντίζει διά τήν σωτηρίαν μας καί θέλων νά κλείσῃ τά στόματα τῶν ἀχαρίστων, δέν παραλείπει νά κάνῃ ἀπό ἐκεῖνα πού ἔπρεπε νά κάνῃ καί ἄν ἀκόμη κανείς δέν τόν ἐπρόσεχεν. Αὐτό λοιπόν γνωρίζων καλά καί ὁ προφήτης ἔλεγεν· «Διά νά δικαιωθῇς μέ τούς λόγους σου καί νά νικήσῃς μέ τήν κρίσιν σου» (Ψαλμ. 50, 6).


Η ιστορία της Ρέητσελ-Μαίρη (Three doctors insisted on abortion. Mom and Dad chose life.)Πάντοτε γνώριζα την ιστορία μου, φυσικά κομματιασμένη. Ανάλογα με την ηλικία που είχα, μου την έλεγαν με τον κατάλληλο τρόπο. Αλλά την ημέρα που κατάλαβα πως τρεις γιατροί με ήθελαν νεκρή, η καρδιά μου πληγώθηκε...
Ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα στη μήτρα της μητέρας της, η Ρέητσελ διαγνώσθηκε με κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία.
Θεωρήθηκε πως επρόκειτο για τρισωμία 18, και οι γιατροί είπαν πως εάν η Ρέητσελ κατάφερνε να επιβιώσει θα ήταν τυφλή, κωφή και θα είχε εγκεφαλική παράλυση.
Τρεις γιατροί γνωμάτευσαν πως η Ρέητσελ έπρεπε να εκτρωθεί.
Όταν έμαθα πως υπήρχαν άνθρωποι που δεν έδιναν αξία στη ζωή μου, δεν εκτιμούσαν τη ζωή εκατοντάδων παιδιών, μόνο και μόνο για αυτά τα ευρήματα... η καρδιά σου σκληραίνει πολύ, πονάει... και εγώ πολύ χαρακτηριστικά θυμάμαι, πως πήγα στον υπολογιστή και έψαξα στο Google τα ονόματα των γιατρών που δεν πάλεψαν για τη ζωή μου, και έκλαψα και είπα στο Θεό... Του είπα πως θα έκανα ό,τι μου περνούσε από το χέρι για να είμαι σίγουρη πως οι άνθρωποι θα καταλάβουν πως η άμβλωση δεν είναι η απάντηση.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και η απομυθοποίησή του


cornana 01
 
Παύλος μοναχός αγιορείτης, Βιολόγος, MD Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής, Βουλευτήρια Αγίου Όρους


Με λύπη και απορία παρακολουθούμε να μεθοδεύεται ένα πρωτοφανές γεγονός για την παγκόσμια ιστορία [1]. Στο όνομα της “αγάπης” για τους ηλικιωμένους και ευπαθείς, σχεδιάζεται εμβολιασμός όλων των ανθρώπων της οικουμένης, για να εκλείψει από προσώπου γης ο άσπονδος και “αόρατος εχθρός” πού λέγεται κορωνοϊός SARS-Cov2.

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι [21 Μαΐου]


Ὡς κοινὸν εἶχον γῆς Βασιλεῖς τὸ στέφος,
Ἔχουσι κοινὸν καὶ τὸ τοῦ πόλου στέφος.
Ξύνθανε μητέρι εἰκάδι πρώτῃ Κωνσταντῖνος.

Ως γενέτειρα πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφέρεται τόσο η Ταρσός της Κιλικίας όσο και το Δρέπανο της Βιθυνίας. Ωστόσο η άποψη που επικρατεί φέρει τον Μέγα Κωνσταντίνο να έχει γεννηθεί στη Ναϊσό της Άνω Μοισίας (σημερινή Νις της Σερβίας). Το ακριβές έτος της γεννήσεώς του δεν είναι γνωστό, θεωρείται όμως ότι γεννήθηκε μεταξύ των ετών 272-288 μ.Χ.

Πατέρας του ήταν ο Κωνστάντιος, που λόγω της χλωμότητος του προσώπου του ονομάσθηκε Χλωρός, και ήταν συγγενής του αυτοκράτορα Κλαυδίου. Μητέρα του ήταν η Αγία Ελένη, θυγατέρα ενός πανδοχέως από το Δρέπανο της Βιθυνίας.

Το διάταγμα των Μεδιολάνων και ο Μέγας Κωνσταντίνος


«Ό, τι καλό και δίκαιο παρμένο από το Ευαγγέλιο»

«...Ό, τι καλόν και δίκαιον υπάρχει σήμερον εις τας ολονέν και περισσότερον εκκοσμικευμένας πολιτείας και κοινωνίας είναι παρμένον από το Ευαγγέλιον και την Εκκλησίαν. Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα δια τα οποία οι πάντες δήθεν εργάζονται λαοί και έθνη, κοινωνίαι, άνθρωποι, αδελφοί- τα οποία συνήθως βιούνται ατυχώς εμπειρικώς δια του αντιευαγγελικού και αντιχριστιανικού  πλέγματος «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» και «οδόντα αντί οδόντος» , αποτελούν αξίας της Εκκλησίας, αξίας τας οποίας ο δίκαιος Άναξ, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ενεφύτευσεν εις την διοίκησιν και την δομήν του κράτους του, διότι διείδε και προείδεν ότι μόνον ούτω θα ηδύνατο τούτο να προκόψει και να διατηρηθεί συνημμένον και ειρηνικόν.

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Ύδωρ το ζώνΚάποτε ἕνας ζωγράφος ἐπισκέφτηκε τόν Γέροντα Παΐσιο στό κελί του.
Ὁ γέροντας μέ ἐκεῖνο τό πηγαῖο καί διδακτικό χιοῦμορ ποῦ τόν διέκρινε, τόν ρώτησε: Βρέ παιδάκι μου, θά μποροῦσες νά μέ ζωγραφίσεις ἕνα πίνακα μέ τό θέμα ποῦ θά σοῦ πῶ; Θέλω νά τόν τοποθετήσω στό κελί μου!
Ὁ καλλιτέχνης προθυμότατα , λέει στόν π. Παΐσιο: Γέροντα μέ τά χαρᾶς. Αὐτή εἶναι ἡ δουλειά μου. Τί θά θέλατε νά ἔχει ὁ πίνακας ζωγραφικῆς ποῦ θά ἑτοιμάσω;
Μπορεῖς νά ζωγραφίσεις μερικά βουνά; Εὔκολο εἶναι γέροντα ἀπαντάει ὁ Ζωγράφος.
Μπορεῖς νά ζωγραφίσεις καί μερικά δέντρα ποῦ θά σοῦ πῶ; Βεβαίως γέροντα.
Ἀφοῦ λοιπόν ὁ γέροντας τοῦ εἶπε καί μερικά πράγματα πού θά ἤθελε νά ἔχει ὁ πίνακας, στό τέλος τοῦ λέει: Μπορεῖς νά ζωγραφίσεις καί μία βρύση ποῦ νά τρέχει νερό;
Μά γέροντα, δέν εἶναι καθόλου δύσκολο γιά μένα, ἀπαντάει μέ ἁπλότητα ὁ ζωγράφος.
Καί τότε ὁ π. Παΐσιος τόν ρωτάει: Ἀπό τήν βρύση πού θά εἶναι στόν πίνακα μπορεῖ κάποιος νά πιεῖ νερό καί νά ξεδιψάσει; Ἐ ὄχι, βέβαια γέροντα, ἀπάντησε ὁ ζωγράφος.
Καί ὁ γέροντας τοῦ εἶπε : Τόσο λοιπόν διαφέρουν τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων ἀπό τά ἔργα τοῦ Θεοῦ!
Ὅσο λοιπόν μπορεῖ νά ξεδιψάσει κανείς ἀπό τό νερό μιᾶς ζωγραφισμένης βρύσης , ἄλλο τόσο μπορεῖ νά ξεδιψάσει κανείς ἀπό τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη ξεδιψᾶ ἀληθινά καί μόνο ἀπό τά ἔργα τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος ἄλλωστε προσφέρει τό "ὕδωρ τό ζῶν".

Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

Ταινία "ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - Μια αληθινή ιστορία". [19 Μαΐου 2020 και ώρα 9 μ.μ.]

https://i.ytimg.com/vi/SkHy-tkTBYc/maxresdefault.jpg?v=5ec108e6

Σήμερα Τρίτη, στις 21:00 θα γίνει προβολή
της μη κερδοσκοπικής ταινίας μικρού μήκους
 "GENOCIDE - A True Story" στο σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=SkHy-tkTBYc


Facebook και Google γνωρίζουν σχεδόν τα πάντα για σένα!

cameras koronoios 01
 
Νικόδημος Καλλιντέρης, νομικός με εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΕΚΠΑ). Πεδία έρευνας και ενδιαφέροντος του αποτελούν το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)
«Όλοι είναι ένοχοι για κάτι ή κρύβουν κάτι. Αρκεί κάποιος να ψάξει αρκετά βαθιά για να βρει τί είναι αυτό» (Aleksandr Solzhenitsyn).
Αλήθεια, γνωρίζεις ότι στην χώρα μας βάσει στατιστικών ερευνών οι κάτοχοι λογαριασμού στην πλατφόρμα Facebook είναι άνω των πέντε (5) εκατομμυρίων; Αντιστοίχως, οι ενεργοί λογαριασμοί στην Google σαφώς είναι αρκετά πολυαριθμότεροι και με έντονα αυξητικούς ρυθμούς…
Έχεις άραγε συνειδητοποιήσει ότι η χρήση των εξαιρετικά χρήσιμων και εξυπηρετικών υπηρεσιών τους σου προσφέρεται χωρίς κανένα απολύτως αντίτιμο; Είναι εντελώς δωρεάν- ή μήπως όχι; Ε, λοιπόν, όχι! Οι συγκεκριμένες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως και πολλές άλλες, «τρέφονται» από τα δεδομένα σου τα οποία τους προσφέρεις κατά την χρήση τους. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίος ο χαρακτηρισμός των προσωπικών μας δεδομένων ως «το πετρέλαιο του 21ου αιώνα». Έχει, βέβαια, προηγηθεί η συγκατάθεσή σου για την παροχή τους αλλά, στ’ αλήθεια, κατά πόσο έχεις αίσθηση του όγκου των προσωπικών σου δεδομένων που αποθηκεύονται στους servers τους;

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Σπάνια φωτογραφία μέ τόν Ἅγιο Παϊσιο μέ παιδιά. Μέ τίς καραμέλες στό χέρι.


σ.σ. Ο γλυκός μας Άγιος Παΐσιος κρατάει καραμελίτσες για τα παιδιά. Κοιτώ την φωτογραφία και αναρωτιέμαι, τι να σκεφτόταν εκείνη την στιγμή που τα παρατηρούσε; Ο Θεός έστειλε τον Άγιο Παΐσιο να στερεώσει όλους εμάς τους αδύναμους τούτην την δύσκολη εποχή, και να είναι η καραμέλα της δικής μας της ψυχής.

Πηγή: Άπαντα Ορθοδοξίας, Αβέρωφ

Μήν τούς φοβᾶστε!

ethnikh krish 01

Aπό χρόνια ἀκούγαμε καί διαβάζαμε στούς ἁγίους νά λένε γιά τίς δυσκολίες πού ἔρχονται.
Νά λοιπόν πού ἔφθασαν οἱ δυσκολίες.
Ἦρθε ξαφνικά ὁ διαβόητος κορωνοϊός, ὁ covid-19, ὅπως τόν ὀνόμασαν, καί σχεδόν ἀνέτρεψε τά πάντα στή ζωή μας.Τό κακό στήν ἀποστατημένη κοινωνία μας εἶχε αὐξηθεῖ τόσο, ὥστε ἦρθε σήμερα ἡ κοινωνία, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, νά γονατίσει μπροστά στήν ἀπειλή τοῦ κορωνοϊοῦ.
Φόβος καί τρόμος κατέλαβε τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ.
Φόβος μή χάσουμε τή ζωή μας. Παράλογο, ἄν ληφθεῖ ὑπ ̓ ὄψιν ὅτι ὁ ἰός αὐτός προξενεῖ λιγότερους θανάτους ἀπό τήν κοινή ἐποχική γρίππη.
Κατάφερε ὅμως ἡ παγκόσμια ἀφανής ἐξουσία καί ἔκανε πλύση ἐγκεφάλου, τρομοκρατώντας τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ τούς ἔκλεισε στά σπίτια τους, λόγῳ τοῦ ἰοῦ. Ὅταν βλέπει κανείς 10 ὧρες κάθε μέρα στήν τηλεόραση πόσοι πέθαναν, πόσοι εἶναι διασωληνωμένοι κ.λπ. (ἔστω καί ἄν οἱ θάνατοι εἶναι λιγότεροι ἀπό τῆς κοινῆς γρίππης), πῶς νά μήν τρομοκρατηθεῖ;

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Η υπέρβαση του άγχους στη ζωή της οικογένειας


Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνιστώσες που κυριαρχούν στη ζωή της σύγχρονης  οικογένειας , είναι και αυτή του άγχους.

Σχεδόν όλα τα μέλη των οικογενειών, από τα μικρότερα ως τα πιο ηλικιωμένα, βιώνουν την κατάσταση του άγχους , με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χαρούν την κοινωνία των προσώπων…
αλλά και η ζωή τους να μην έχει τον χαρακτήρα της ευχάριστης δημιουργικότητας, προϋπόθεση απαραίτητη για την λειτουργικότητα στην εργασία, στην μάθηση, στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Οι άνθρωποι σήμερα τρέχουν, φορτώνονται με πολλές υποχρεώσεις. Τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας για μόρφωση, για προσόντα που υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους,εξωσχολικές υποχρεώσεις , αλλά και το φάσμα της ανεργίας!
  

Εγκύλιος 160η - Κυριακή της Σαμαρείτιδος


 
 Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 17η Μαΐου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 160Η


Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
χριστιανοὶ τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μὲ μεγάλη χαρὰ ἐπικοινωνῶ πάλι μαζί σας γιὰ νὰ ἀνταλλάξουμε τὸν χαιρετισμὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ σᾶς ἀναγγείλλω ὅτι πλέον μπο­ροῦμε ἐλεύθερα νὰ τελοῦμε τὶς ἀκολουθίες καὶ τὶς λειτουργίες μας καὶ νὰ βρισκόμαστε σὲ κοινὴ λατρεία, κλῆρος καὶ λαός, στοὺς ἱεροὺς ναούς μας, ἔστω κάτω ἀπὸ εἰδικὰ μέτρα, ποὺ εὐχαρίστως θὰ τηροῦμε, σεβόμενοι τὸ κοινὸ καλό καὶ τὴ δημόσια ὑγεία.

Χωρὶς ἀμφιβολία, τὸ φετινὸ Πάσχα, ὅπως καὶ ἡ Σαρακοστὴ καὶ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶχαν κάτι τὸ πρωτόγνωρο, ἐξαιρετικὰ δύσκολο, ἐπώδυνο, ποὺ ἔπρεπε ὅμως νὰ τὸ διαχειριστοῦμε καὶ μὲ σύνεση καὶ μὲ πνευματικὴ στό­χευση. Καθὼς φαίνεται, ἡ πατρίδα μας, τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν, μὲ τὶς θυσίες ὅλων πέρασε τὸν κίνδυνο τῆς ἀνεξέλεγκτης ἐξά­πλωσης τῆς πανδη­μίας σχετικὰ ἀνώδυνα, μπροστά μας ὅμως διαφαίνεται τὸ βαρύ τίμημα τῶν κοινωνικο-οικονομικῶν συνεπειῶν τῶν προστατευ­τικῶν μέτρων, κάτι μὲ τὸ ὁποῖο προφανῶς ἔρχεται ἀντιμέτωπη ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα.

Ἡ πτώση
Ἀνέβηκε!

Ἔστησε τὸν θρόνο του σχε­δὸν ἐπάνω στ᾿ ἄστρα. Σ᾿ ἕνα του νεῦμα ἔτρεμαν λαοί, φυλὲς καὶ γλῶσ­σες. Χτυποῦσε σὰν κριάρι μὲ τὰ κέρατά του κατὰ θάλασσα καὶ πρὸς Βορρᾶ καὶ Νότο. Ἔστελνε τὰ στρατεύματά του καὶ ἀφάνιζε χῶρες καὶ λαούς. Ἡ αὐτοκρατορία του φαινόταν ἀνίκητη. Ἡ πρωτεύουσά του πάνω στὶς ὄχθες τοῦ Εὐφράτη, ἀπόρθητη. Ἦταν θαῦμα θαυμάτων. Ἔπειτα κατέρρευσε… μέσα σὲ μιὰ νύχτα. Ἀργότερα ἐξαφανίσθηκε ἐντελῶς. Σήμερα ἡ Βαβυλώνα εἶναι θαμμένη στὴν ἄμμο.

Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Ἀφυπνιστικὲς ἐπισημάνσεις ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας
Φωνὴ πόνου γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν πατρίδα μας μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, συνάμα ὅμως καὶ τόλμης καὶ ἀφοβίας ἔναντι τῶν ἀνίερων ἐπιθέσεων κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας ὕψωσε καθ᾿ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. Καὶ λίγο παλαιότερα, ὅταν συνέχαιρε τὸν Μητροπολίτη Κερκύρας καὶ τὸν π. Γεώργιο Σχοινᾶ γιὰ τὴν ὁμολογία τους, ἀλλὰ καὶ ἔπειτα, τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων (3-5-2020), ὁπότε στὸ κήρυγμά του κατὰ τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας τόνισε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

Κυριακή της Σαμαρείτιδος: Πῶς θὰ παρηγορηθοῦμε στὶς θλίψεις«Διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ…» (Πράξ. 11,19)
Ὁλοι, ἀγαπητοί μου,  σ᾽  αὐτὴ τὴ ζωὴ ζητοῦν ἕνα  πρᾶγμα· τὴν εὐτυχία. Ἐν τούτοις ἡ εὐτυχία εἶνε πουλὶ ἄπιαστο. Τὸ  κυνηγοῦν, μὰ δὲν πιάνεται.
Ἂς πᾶμε  νὰ ρωτήσουμε κάθε ἄνθρωπο, εἶνε εὐτυχής; Μπαίνω σὲ μιὰ καλύβα κι ἀκούω· «Πεινῶ…». Μπαίνω στὰ μεγάλα σπίτια μὲ τὶς ἀνέσεις, κι ἀκούω ἕναν ἄρρωστο νὰ μοῦ λέῃ· «Πουλῶ τὸ παλάτι, δός μου  τὴν ὑγειά μου. Προτιμῶ νὰ κατοικῶ σὲ τσαντίρι, παρὰ  νὰ πάσχω ἀπ᾿  αὐτὴ τὴν ἀρρώστια…». Φεύγω ἀπὸ ᾿κεῖ, συναντῶ στὸ δρόμο ἕναν καὶ  μοῦ  λέει· «Στενοχωριέμαι· σπίτι δὲν ἔφτειαξα, οἰκογένεια  δὲν ἔχω, ὁλομόναχος εἶμαι,  σύντροφο ζητάω, δυστυχισμένος εἶμαι…». Συναντῶ παρακάτω κάποιον ἄλλο ποὺ εἶνε παντρεμένος, καὶ τὸν ρωτῶ· Εἶσαι εὐτυχισμένος; Μοῦ λέει· «Καταραμένη ἡ μέρα ποὺ  παντρεύτηκα. Κόλασι  ἔχω μέσα  στὸ σπίτι…». Συναντῶ κάποιο ἀντρόγυνο ποὺ  δὲν ἔχει παιδιὰ  κι ἀναστενάζει. Συναντῶ ἕναν ἄλλο ποὺ ἔχει παιδιά,  ἀλλὰ κλαίει γιατὶ τὰ παιδιά  του κάθε μέρα τὸν ποτίζουν φαρμάκι…
Ποῦ  νὰ  πάω;  Στὰ ἐργοστάσια ἀναστενάζουν οἱ ἐργάτες, στὰ καράβια ὑποφέρουν οἱ ναυτικοί, στὰ νοσοκομεῖα βογγοῦν οἱ ἄρρωστοι… Ὅποιον ἄνθρωπο κι ἂν βρῶ,  ὁπουδήποτε κι ἂν  πάω, συναντῶ μιὰ δυστυχία ἀπερίγραπτη, ἕνα  πόνο καὶ μιὰ θλῖψι ἀφόρητη.

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Τι έλεγε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τη Θεία Κοινωνία το 1988

Τι έλεγε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τη Θεία Κοινωνία το 1988

Ένα κείμενο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γραμμένο το 1988, που τονίζει ότι ο πιστός που κοινωνεί λαμβάνει μόνο Ζωή από την πηγή της Ζωής και όχι θάνατο, αναδημοσιεύει η  Ιερά Μητρόπολη Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού σε πρόσφατη ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της, με τίτλο: «Ο Ιατρικός Σύλλογος για τη Θεία Κοινωνία και η εκ τάφου φωνή του αειμνήστου καθηγητή καρδιολογίας Αθανασίου Αβραμίδη».

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Νίκος Οικονομόπουλος: Τρομερή ομολογία πίστεως για τον Χριστό και την Θεία Κοινωνία

Ἡ σημασία τοῦ πνευματικοῦ πατέρα γιὰ τὴν οἰκογένεια


- Γέροντα, ποιὰ βιβλία μποροῦν νὰ βοηθήσουν τοὺς συζύγους;

- Ἐκεῖνο ποὺ βοηθάει τὸ ἀνδρόγυνο εἶναι νὰ μὴ δικαιολογῆ ὁ καθένας τὸν ἑαυτό του. Ἂν δικαιολογοῦν τὸν ἑαυτό τους, ὅσα πνευματικὰ βιβλία κι ἂν διαβάσουν, δὲν ὠφελοῦνται. Ἂν ἔχουν καλὴ διάθεση, ἔχουν πνευματικὸ καὶ τοῦ κάνουν ὑπακοή, δὲν θὰ ἔχουν προβλήματα. Χωρὶς πνευματικὸ διαιτητὴ δὲν γίνεται.