Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Πιστεύω, Κύριε, βοήθα με στήν ἀπιστία μου

Στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς Καινῆς Διαθήκης, βλέπουμε νὰ ἔρχονται ἢ νὰ φέρνουν στὸν Κύριο ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἰάσης – τῆς ἴασης ἀπὸ σωματικὲς ἀσθένειες, ἀπὸ τὴν δυστυχία, ἀπὸ τὸν πόνο, τὴν ἀγωνία τῆς ζωῆς.

Καὶ κάθε φορὰ ὁ Χριστὸς τοὺς λέει, «Πιστεύεις ὅτι μπορῶ νὰ τὸ κάνω αὐτό; » Καὶ σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση, ὁ ἄνδρας ποὺ ρωτήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο ἂν πιστεύει σὲ σχέση μὲ τὸν ἀσθενὴ υἱὸ του εἶπε, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ μου».

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Δος μας αγιότητα, Κύριε


Ἡ καρδιά μου, καθώς στέκει σέ προσευχή μπροστά στόν Κύριο καί Θεό μου, κυριεύεται ἀπό φόβο. Πῶς νά τοῦ μιλήσω, τί νά τοῦ πῶ;

Ἅγιος εἶσαι καί τρισάγιος ὁ ἕνας καί συγχρόνως Τριαδικός Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱος καί τό Πνεῦμα.
Ἅγιος πέρα ἀπό κάθε περιορισμό, ἔλλειψη καί ἀτέλεια. Δέν ἔχουμε ἄλλη λέξη γιά νά ἐκφράσουμε τό ἀκατάληπτο καί ἀνέκφραστο μεγαλεῖο τῆς τελειότητάς σου.

Ἅγιος εἶσαι καί ἰσχυρός στόν ἀπόλυτο βαθμό, ὁ Παντοδύναμος καί Παντοκράτωρ. ἅγιος, ἀθάνατος καί αἰώνιος.
Ἅγιος εἶσαι καί δυνατός καί δημιουργός τοῦ παντός καί βασιλεύς τῶν ἀγγέλων.

Ἀπό ποιούς τελικά νικηθήκαμε στήν Μικρά Ἀσία τό 1922; Ἀπάντηση στὴν προκλητικὴ καὶ ἀνιστόριτη δήλωση τοῦ Τούρκου προέδρου Ἐρντογᾶν ὅτι «Γλιτώσατε νὰ γίνετε παστὰ ψάρια καὶ πέσατε στὴ θάλασσα»

erdogan 28

Σχόλιο T.I.: Mὲ τὴν διατήρηση ἐπιφυλάξεων γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἱστορικὴ θεώρηση τῶν γεγονότων, δημοσιεύουμε τὸ ἐν λόγω ἄρθρο, διότι αἰσθανόμαστε ὅτι περιέχει μεγάλη δόση ἀλήθειας, καθότι τὰ μετέπειτα γεγονότα (μόνιμη ἐξορία τοῦ πρίγκιπα Ἀνδρέα καὶ τὸ κίνημα τῆς τριανδρίας Πλαστήρα, Γονατὰ καὶ Φωκὰ [11 Σεπτεμβρίου 1922]) συντείνουν σὲ αὐτό.

Μὰ δὲν νικηθήκαμε στὸν Σαγγάριο ἀπὸ τοὺς Τούρκους!
Πρόδωσε ἡ "πολιτικὴ" - βασιλικὴ ἡγεσία.  

Δύναμη που δεσπόζει


Γέροντας Άνθιμος Αγιαννανίτης

Η προαίρεση του ανθρώπου είναι δύναμη και της ψυχής που δεσπόζει του σώματος και του σώματος που ακολουθεί την ψυχή.

Η προαίρεση συναρτάται με την κρίση που διαθέτει ο άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι είναι όντα λογικά. Η λογική γεννά κρίση και η κρίση γεννά το συμφέρον του καθενός.

Προαίρεση έχουν όλοι· και αυτά τα νήπια έχουν προαίρεση.

Γι’ αυτό, όταν βλέπουν τους γονείς τους, τρέχουν με χαρά κοντά τους, ενώ, όταν βλέπουν αγνώστους, φεύγουν και κλαίνε.

Πηγή: Ι.Ν. Παντανάσσης

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Ευχή για τη μελέτη του Θείου Λόγου


Λάµψε μέσα στίς καρδιές µας, φιλάνθρωπε Δέσποτα Χριστέ, τό καθαρό φῶς τῆς θεογνωσίας σου καί ἄνοιξε τά αὐτιά µας καί τά µάτια τοῦ λογισμοῦ µας, γιά νά καταλαβαίνουμε τά ἱερά λόγια πού κάθε μέρα μελετοῦμε στό ἅγιο Εὐαγγέλιό Σου. Ἀποκάλυψέ µας, Κύριε, τά νοήματα πού βρίσκονται μέσα σέ αὐτά τά λόγια, ὥστε νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τά θαυμάσια του νόμου Σου.

4 κακά, εμπόδια της σωτηρίας μας...

https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.gr

Υπάρχουν τέσσερα κακά και εάν ο άνθρωπος έχει ένα απ’ αυτά ούτε να μετανοήσει μπορεί ούτε η προσευχή του να εισακουστεί από τον Θεό.

Πρώτο είναι η υπερηφάνεια.
Ο υπερήφανος νομίζει ότι ζει καλά, ότι η διαγωγή του αρέσει στον Θεό και στους ανθρώπους, ότι πολλοί ωφελούνται με την συναναστροφή του και ότι ταυτόχρονα απαλλάχτηκε από πολλές αμαρτίες. δεν κατοικεί ο θεός στον άνθρωπο που σκέπτεται έτσι.


Περισπασμός καί προσοχή


Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov

Αποτέλεσμα εικόνας για Περισπασμός και προσοχή

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν κοσμικὸ φρόνημα θεωροῦν τὸν περισπασμὸ ἀθῶο, οἱ ἅγιοι πατέρες ὅμως λένε πὼς εἶναι ἡ ἀρχὴ ὅλων τῶν κακῶν.

Ὅποιος ἔχει παραδοθεῖ στὸν περισπασμὸ ὅλων τῶν πραγμάτων καὶ τῶν θεμάτων, ἀκόμα καὶ τῶν πιὸ σοβαρῶν, ἔχει ἀντίληψη πολὺ περιορισμένη καὶ ἐπιφανειακή.

Ὅποιος ἔχει παραδοθεῖ στὸν περισπασμό, εἶναι συνήθως ἀσταθής. Τὰ αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς του δὲν ἔχουν βάθος καὶ δύναμη, γι’ αὐτὸ εἶναι ρευστὰ καὶ ἐφήμερα.

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Κυριακή Δ΄ Νηστειών, του Ιωάννου της Κλίμακος: Για την επιμέλεια των εσωτερικών λογισμών

agios grigorios palamas

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
 
Έχει θέμα το ευαγγέλιο που αναγινώσκεται κατ' αυτήν όπου γίνεται λόγος και για την επιμέλεια των εσωτερικών λογισμών

Περίληψη ομιλίας εις την Τετάρτην Κυριακήν των Νηστειών: Περιγράφει την παιδαγωγικήν μέθοδον του Χριστού προς τον σκοπόν να φέρη εις την πίστιν τον πατέρα του δαιμοναζομένου νέου, του κωφαλάλου. Η θεραπεία έπρεπε να εξασφαλισθή δια της πίστεως. Το δαιμόνιον τούτο είναι το της ακολασίας και προς εκδίωξίν του απαιτείται προσευχή και νηστεία• με την νηστείαν χαλινώνεται το σώμα, με την προσευχήν κατευνάζονται οι λογισμοί της ψυχής, οι εξερεθίζοντες προς το πάθος. Τα πάθη δε είναι τα δαιμόνια, τα οποία πρέπει να εκβάλωμεν.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

1. Πολλές φορές ωμίλησα προς την αγάπη σας περί νηστείας και προσευχής, ιδιαιτέρως μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες• εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν στους εραστάς των και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σ' αυτούς που τις ασκούν, πράγμα που επιβεβαιώνεται γι' αυτές κυρίως από την φωνή του Κυρίου που αναγινώσκεται σήμερα στο ευαγγέλιο.
Ποια δε είναι αυτά; Είναι μεγάλα, τα μεγαλύτερα όλων θα ελέγαμε• διότι εκτός από τα άλλα μπορούν να παράσχουν και εξουσία κατά πονηρών πνευμάτων, ώστε να τα εκβάλλσυν και να τα απελαύνουν, και τους δαιμονισμένους να τους ελευθερώνουν από την επήρειά τους. Όταν πραγματικά οι μαθηταί είπαν προς τον Κύριο περί του αλάλου και κωφού δαιμονίου, ότι «εμείς δεν μπορέσαμε να το εκβάλωμε», είπε προς αυτούς ο Κύριος· «τούτο το γένος δεν εκδιώκεται, παρά με προσευχή και νηστεία».

Πιστοποίηση ἁγιότητος τοῦ γέρον­τος Βησσαρίωνος Κορκολιάκου


Στὸ κατάμεστο ἀπὸ πιστοὺς Ἀμφιθέατρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 4 Μαρτίου ἐκδήλωση γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου ποὺ συνέγραψε ὁ μακαριστὸς ἤδη Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος π. Δαμασκηνὸς Ζαχαράκης γύρω ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὰ θαύματα τοῦ γέροντος Βησσαρίωνος Κορκολιάκου.

Πρόκειται γιὰ τὸν ὅσιο αὐτὸν Γέροντα, τοῦ ὁποίου τὸ σκῆνος βρέθηκε πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἄφθαρτο στὴν Ἱερὰ Μονὴ ὅπου ἐγκαταβίωνε. Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ θαύματος τότε εἶχε προκαλέσει σάλο στὸ πανελλήνιο καὶ ὄχι λίγοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἔσπευσαν νὰ ἀσεβήσουν στὸ ἱερό του λείψανο μὲ ὕβρεις καὶ χλευασμοὺς ποὺ μὲ θράσος ἐκτόξευαν ἐναντίον του.

Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού...


«Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού…Το σώμα και το αίμα του Χριστού»
Η Εκκλησία, ως κοινωνία προσώπων, μας αναπτύσσει τη δυναμική του προσώπου μας μέσα στη Λειτουργική πορεία. 


Ο πληθυντικός των λειτουργικών ευχών δεν οδηγεί στη μαζοποίηση αλλά στη σχέση,στην ενότητα, στην κοινωνία. Τώρα είναι η ώρα της προσωπικής κοινωνίας με τον Κύριο.

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Η Λειτουργία του Θανάτου


π. Αλέξανδρος Σμέμαν

Ο θάνατος βρίσκεται στο κέντρο της θρησκείας και του πολιτισμού, και η στάση μας απέναντι στον θάνατο προσδιορίζει τη στάση μας απέναντι στη ζωή. Κάθε άρνηση του θανάτου απλώς αυξάνει τη νεύρωση όπως κάνει και η αποδοχή του(ασκητισμός, άρνηση της σάρκας). Μόνο η νίκη κατά του θανάτου είναι η απάντηση, και προϋποθέτει την υπέρβαση και των δύο, της άρνησης και της αποδοχής- “ο θάνατος κατεπόθη εις νείκος”. Το ερώτημα είναι “ποια είναι αυτή η νίκη;”

Οι Άγιοι Πατέρες φωτίστηκαν και μας άφησαν αυτές τις προσευχούλες


Γέρων Εφραίμ της Αριζόνας

Οι Άγιοι Πατέρες φωτίστηκαν και μας άφησαν αυτές τις προσευχούλες.Τρία και δύο γράμματα,"Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς"και "Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς".
Δεν είναι να διαβάσουμε εγκυκλοπαίδειες, ούτε πολλά βιβλία.

Μ’ αυτές τις δύο προσευχούλες,σωζόμαστε όλοι οι Χριστιανοί.
Οι μοναχοί που δεν έχουν τις μέριμνες των κοσμικών, προσεύχονται πολύ και φθάνουν ψηλά.Τους βοηθάει πολύ και η Παναγία μας.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Προσευχή για τη ζήλια, για να ελευθερώνει ο Θεός τον άνθρωπο από το πάθος της ζήλιας


Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Ἀμήν.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἠμᾶς. (τρεῖς φορές)

Παναγία τριάς, ἐλέησον ἠμᾶς. Κύριε ἰλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἠμῶν. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ἀνομίας ἠμίν. Ἅγιε, ἐπισκεψε καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἠμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.

Πάτερ ἠμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανό καί ἐπί τῆς γής. Τόν ἄρτον ἠμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἠμίν σήμερον, καί ἅφες ἠμίν τά ὀφειλήματα ἠμῶν, ὡς καί ἠμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἠμῶν, καί μή εἰσενέγκης ἠμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλά ρύσαι ἠμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.
Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἠμᾶς.
Ἀμήν.

Η μεγαλύτερη χαρά


Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ

Μπορείς, βλέποντας τον ήλιο με τους φυσικούς οφθαλμούς, να μη χαίρεσαι; Μα πόσο μεγαλύτερη χαρά θα νοιώθεις, όταν ο νους σου βλέπει με τους εσωτερικούς οφθαλμούς τον Ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό;

Πηγή: Ι.Ν. Παντανάσσης

Άσκηση, η μητέρα του αγιασμού


anavainomen eis ierosolyma 01

Αρχιμανδρίτης Αστέριος Χατζηνικολάου

Βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνει τον αγώνα μας κατά τη Μ. Τεσσαρακοστή είναι η νηστεία, που είναι ένας περιορισμός και μερική στέρηση των τροφών. Ανήκει και αυτή σ’ έναν ευρύτερο κύκλο ειδικών αγωνισμάτων της συγκεκριμένης περιόδου, που συνήθως τον ορίζουμε ως άσκηση.
Πάντοτε η άσκηση χαρακτηρίζει τη ζωή του Ορθόδοξου πιστού· περισσότερο τις περιόδους της νηστείας. Η Ορθοδοξία είναι στη φύση της ταπεινή και ασκητική.
Οι κύριες μορφές ασκήσεως που γνωρίζουμε στην Εκκλησία μας είναι η εγκράτεια, η νηστεία, η αγρυπνία, η ορθοστασία, οι γονυκλισίες, η χαμευνία, ο κόπος, η λιτότητα, η στέρηση και η πτωχεία, η αποφυγή της πολυλογίας και η κατά το δυνατόν σιωπή.

Βάστα την ψυχούλαν σου στερεά...


Γέροντας Ἰωσήφ ο ησυχαστής

''Βάστα τήν ψυχούλαν σου στερεά, λογιζομένη ὅτι κουτσοί καί λωβοί εἰς αὐτά τά ἀγαθά δέν εἰσέρχονται.
Δι΄ αὐτό μᾶς ἀφήνει τούς πειρασμούς ὁ Χριστός, νά καθαριζώμεθα ἀπό τάς προλήψεις.

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Σ' ευχαριστώ


Δίπλα Σου θα ‘μαι μια ζωή
δεν θα Σ’ αφήσω ούτε στιγμή
κι όταν στα χέρια Σου πιαστώ
τότε θα πω Σ’ ευχαριστώ…

Σ’ ευχαριστώ για μια ζωή
για ό,τι μεγάλο και μικρό
μου φανερώνεις πάντα Εσύ
δίχως εγώ να Σ’ το ζητώ.

Η αγάπη του Θεού θα είναι ένα ανυπόφορο βάσανο γι’ αυτούς που δεν την έχουν αποκτήσει μέσα τους


Για τον χριστιανό δεν υπάρχουν παρά δύο έσχατες επιλογές: ο ουρανός και η κόλαση. Η Εκκλησία προσδοκά την τελική ολοκλήρωση, που στην Ελληνική θεολογία αποκαλείται αποκατάστασις, όταν ο Χριστός θα επιστρέψει «εν δόξη» για να κρίνει «ζώντας και νεκρούς».

Η τελική αποκατάσταση περιλαμβάνει τη λύτρωση και τον δοξασμό της ύλης: κατά την Εσχάτη Ημέρα οι δίκαιοι θα εγερθούν εκ των νεκρών και θα ξαναβρούν τα σώματά τους, όχι όπως αυτά είναι τώρα, αλλά μεταμορφωμένα και «πνευματικά», στα οποία η εσωτερική αγιότητα θα εκχέεται προς τα έξω. Δεν θα μεταμορφωθούν δε μόνο τα σώματά μας, αλλ’ ολόκληρη η υλική τάξη της κτίσης: ο Θεός θα δημιουργήσει «καινούς ουρανούς και καινήν γην».

Ο Σταυρός του Χριστού. Η κρίση της κρίσεως μας.


Σήμερον, εν τω μέσω της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής,  οι χριστιανοί συγκεντρωθήκαμε επί το αυτό για να προσκυνήσουμε το Τίμιον, Πανσεβάσμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν του Κυρίου. Διαβάζουμε στον Συναξαριστή της ημέρας:«Τη αυτή ημέρα Κυριακή τρίτη των Νηστειών, την προσκύνησιν εορτάζομεν του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού». Ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως γιατί  στον Όρθρο αυτής της ημέρας, μετά από τη μεγάλη Δοξολογία, ο Σταυρός μεταφέρεται με πομπή στο κέντρο του ναού και παραμένει εκεί καθόλη την υπόλοιπη εβδομάδα οπότε στο τέλος κάθε ακολουθίας γίνεται η προσκύνηση του.

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Προσευχή Υπέρ Υγείας αρρώστου για να την χαρίζει ο Θεός


Δέσποτα παντοκράτορ,
ιατρέ ψυχών και σωμάτων,
ο ταπεινών και ανυψών,
παιδεύων και πάλιν ιώμενος,
τους ασθενούντας αδελφούς ημών επίσκεψαι εν τω ελέει σου.