Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019

Ἡ συζυγικὴ ἐγκράτεια καὶ ἡ πληγωμένη ἀγάπη!


Ἕνα ζεῦγος εὐσεβὲς καὶ πολὺ ἀγαπημένο καὶ μονοιασμένο, ποὺ ἤδη εἶχε ἕξι  παιδιά, μάλιστα σὲ μικρὴ χρονικὴ ἀπόσταση μεταξύ τους, ἡ σύζυγος- μητέρα πρότεινε στὸ σύζυγο νὰ μείνουν στὰ ἕξι παιδιὰ ἀσκώντας ἐγκράτεια. «Μᾶς φθάνουν», εἶπε, «ἕξι παιδιὰ καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ζοῦμε ἐγκρατευόμενοι». Ὁ σύζυγος μὲ ἠρεμία καὶ ψυχραιμία ἄκουσε τὴ σεμνὴ σύζυγό του, ἀλλ’ ἐπιφυλάχθηκε νὰ μὴ συμφωνήσει ἀμέσως. Πίστευε πώς, γιὰ ἕνα τέτοιο θέμα, σοβαρὸ καὶ λεπτό, τὸν πρῶτο λόγο εἶχε ὁ Πνευματικός τους, ποὺ εὐτυχῶς ἦταν ὁ Γέρων Πορφύριος. «Πρὶν ἀπὸ κάθε ἀπόφαση γιὰ τὸ θέμα αὐτό», εἶπε ὁ σύζυγος στὴ σύντροφό του, «θὰ πρέπει νὰ συμβουλευθοῦμε τὸ Γέροντα».

Ἐπισκέφθηκαν λοιπὸν τὸ Γέροντα καὶ τὸ θέμα ἔθεσε πρώτη ἡ σύζυγος λέγοντας ἐπὶ λέξει:

- Ὅπως ξέρετε, Γέροντα, ἔχουμε ἕξι παιδιὰ καὶ εἴπαμε νὰ μείνουμε σ’ αὐτὰ ἀσκώντας ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἐγκράτεια.

Τότε ζήτησε τὸ λόγο ὁ σύζυγος , ποὺ εἶναι καὶ εὐγενὴς καὶ διακριτικός, γιὰ νὰ ἐξηγήσει ἀρχικὰ μόνο τὴ λέξη «εἴπαμε».

- Μὲ τὴν εὐλογία σας, Γέροντα, νὰ κάμω μίαν ἐξήγηση.

Καὶ στρεφόμενος στὴ σύζυγό του εἶπε:

- Μὲ συγχωρεῖς ,ἀλλὰ εἶπες «εἴπαμε», ἐνῶ ἔπρεπε νὰ εἰπεῖς «εἶπα». Δική σου γνώμη εἶναι, ἀφοῦ ἐγὼ δὲν εἶπα ἀκόμη τὴ γνώμη μου καὶ πρότεινα αὐτὴ τὴ συνάντηση καὶ συζήτηση μὲ τὸ Γέροντα.

Ὁ Γέροντας μειδίασε καὶ εἶπε στὸ πολύτεκνο καὶ ἀγαπημένο ζεῦγος:

- Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ ἐγκράτεια. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι θὰ πληγώσετε τὴν ἀγάπη σας. Ὁ διάβολος θὰ ρίξει τόση γκρίνια μεταξύ σας, ποὺ γιὰ τὸ παραμικρὸ θὰ ἐκνευρίζεστε καὶ θὰ μαλώνετε, πράγμα ποὺ θὰ ἐπηρεάσει καὶ τὰ παιδιά σας. Γι’ αὐτὸ καλὸ εἶναι νὰ τὸ σκεφθεῖτε περισσότερό το θέμα  αὐτὸ καὶ νὰ προσευχηθεῖτε καὶ θὰ σᾶς δείξει ὁ Θεὸς τὸ θέλημά Του.

[Περιοδ. Πολύτεκνη Οἰκογένεια, ἄρ. φ. 57 (1993), σ. 22]

———————————–
Σήμ. Τὸ παραπάνω κείμενο ἔχει δημοσιοποιηθεῖ μὲ τὴν ἄδεια τῶν ἀδερφῶν τοῦ Ἱεροῦ ἡσυχαστηρίου Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος στὸ Μήλεσι τῆς Ἀττικῆς. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν κειμένων, ἔγινε σὲ συνεργασία μὲ τὸν κύριο Κωνσταντῖνο Καρακόλη, ὁ ὁποῖος καὶ ἔχει τὴν ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου καὶ τὸν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε θερμὰ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον του.