Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Ὁ λογικὸς καὶ ὁ τρελλὸς


π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος

-Γέροντα, βλέποντας ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, ἀναρωτιέμαι ἂν τελικὰ οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε λογικοί.

-Θὰ ἀπαντήσω μὲ μία φράσι τοῦ Μ. Ἀντωνίου: Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικῶς λέγονται λογικοί. «Οὐκ εἰσὶ δὲ λογικοὶ οἵ τους λόγους καὶ τὰ βιβλία τῶν πάλαι σοφῶν ἐκμαθόντες». Δὲν εἶναι λογικοὶ κάποιοι ἐπειδὴ ἁπλῶς διάβασαν τὰ βιβλία τῶν παλαιῶν σοφῶν καὶ ἔχουν γνώσεις τεράστιες. «Ἀλλ’ οἰλογικὴν ἔχοντες ψυχὴν … Καὶ τὰ μὲν πονηρὰ καὶ ψυχοβλαβῆ φεύγοντες, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ σπουδαίως διὰ μελέτης ἔχοντες - καὶ ταῦτα πράττοντες μετὰ πολλῆς της πρὸς θεὸν εὐχαριστίας»  Λοιπόν, γιὰ τὸν Μ. Ἀντώνιο, λογικοὶ λεγόμεθα καταχρηστικῶς. Κατὰ κυριολεξίαν λογικοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὅποιοι ἀπέχουν ἀπὸ τὸ κακὸ καὶ ἐργάζονται τὸ ἀγαθό.

Ο Μ. Ἀντώνιος λέγει πάλι ὅτι θὰ ἔλθη ἐποχή, κατὰ τὴν ὅποια ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θὰ τρελλαθοῦν. Καὶ ἂν βροῦν κάποιον νὰ εἶναι σώφρων, θὰ τοῦ λένε: «Μαίνη», εἶσαι τρελλός. Ἐπειδὴ ὅλοι οἱ ἄλλοι θὰ εἶναι τρελλοί, ἐὰν βλέπουν ἕνα σώφρονα, θὰ εἶναι κάτι διάφορο ἀπὸ αὐτοὺς καὶ θὰ τοῦ λένε: «Τρελλάθηκες». Αἵ, πλησιάζουμε τὴν ἐποχὴ αὐτή, ἂν δὲν τὴν ζοῦμε ἤδη.

Πηγή: Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Χριστῷ τῷ Θεῶ παραθώμεθα Ἔκδοσις Ι. Ἡσυχαστηρίου ἐχαριστωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας, Ἀναβάσεις