Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Φώτισόν μου τό σκότος, Κύριε


«Φώτισόν μου, τό σκότος,
φώτισόν μου τό σκότος, Κύριε!»

προσευχή Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά