Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

Αδελφέ στο χέρι σου είναι να κερδίσεις τη συμπάθεια του Κριτού


'Ενας από τους πατέρες της ερήμου έκανε την παραστατική διδασκαλία στους νεώτερους μοναχούς:
-Υπόθεσε αδελφέ μου ότι αυτήν τη στιγμή παίρνω το πρόσωπο του δίκαιου Κριτού και ανεβαίνω στο δικαστικό βήμα και σε ρωτώ λοιπόν:
-Τι θέλεις να σου κάνω.Αν μου πεις "ελέησέ με" , σου αποκρίνομαι' "ελέησε κι εσύ τον αδελφό σου".
Αν πάλι μου πεις "συγχώρεσέ με" , σου απαντώ' "συγχώρεσε κι εσύ τα σφάλματα του πλησίον σου".
Μήπως είναι άδικος ο Κριτής; Μη γένοιτω!
Αδελφέ στο χέρι σου είναι να κερδίσεις τη συμπάθεια του Κριτού , αρκεί να έχεις μάθει να συγχωρείς.

Πηγή: Γεροντικόν, Προσκυνητής