Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

Όραση Θεού


Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής

Η γνώση του Θεού είναι όραση του Θεού. Η πνευματική γνώση, όχι η φυσική, γνωρίζει τον Θεό.

Πηγή: Ι.Ν. Παντανάσσης