Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

ΖΩΝΤΑΝΗ αναμετάδοση του 58ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου


56 paidagogiko sinedrio tv
Μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε ζωντανά τό 58ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο Μεγάλου Βασιλείου μὲ θέμα:
 «Ἡ συμβολή τῆς φυσικῆς οἰκογένειας στήν ἰσόρροπη ψυχοσωματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν»
πού διεξάγεται στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν τή Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 καί διοργανώνει ὁ Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος»