Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Γέννηση τοῦ Χριστοῦ

 

Πηγή: Argy Aris