Τό πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ μας
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2019: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.
 
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.
      


Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως θὰ τελεῖται καθημερινὲς ἀπὸ 3:30 μ.μ. ἕως 7:00 μ.μ..