Τό πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ μας


Πέμπτη, 28 Ἰουνίου 2018: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.

Παρασκευή, 29 Ἰουνίου 2018: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.
 Σάββατο, 30 Ἰουνίου 2018: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.

Κυριακή, 1 Ἰουλίου 2018: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.
Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως θὰ τελεῖται καθημερινὲς ἀπὸ 3:30 μ.μ. ἕως 7:00 μ.μ..