Τό πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ μας
Κυριακή, 28 Απριλίου 2019: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.
   


Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως θὰ τελεῖται καθημερινὲς ἀπὸ 3:30 μ.μ. ἕως 7:00 μ.μ..