Τό πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ μας


Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία, στὸ Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοφίας.
 
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.
   


Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως θὰ τελεῖται καθημερινὲς ἀπὸ 3:30 μ.μ. ἕως 7:00 μ.μ..