Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

«Ζητοῦμεν ἐλευθέραν καί ζῶσαν Ἐκκλησίαν»

 

agios andreas i polites defteris katigorias 01


Ἐπί τοῦ πιεστηρίου: Λίγο πρίν δοθεῖ γιά ἐκτύπωση ἡ Παρακαταθήκη, μᾶς ἦρθαν τά νεώτερα: Ὁ ὑγειονομικός μας «πατερούλης» κ. Μητσοτάκης μᾶς κάνει τή χάρη νά ἀνοίξουν οἱ ναοί ὄχι μόνον ἀνήμερα τά Χριστούγεννα καί τά Φῶτα ἀλλά καί τήν Πρωτοχρονιά. Ἐπίσης ἀντί γιά 9 ἄτομα θά μποροῦν νά μποῦν στούς ναούς 25 ἄτομα καί στούς μητροπολιτικούς ναούς 50 ἀντί γιά 25, ὅπως εἶχε ἀνακοινώσει στίς 11.12. ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Πέτσας. Αὐτά τά νεώτερα διαλαμβάνονται στήν Κ.Υ.Α., ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε ξημερώματα τῆς 15.12.2020 στό Φ.Ε.Κ. Β ́ 5509, γιά νά προλάβουν νά τή συζητήσουν τήν ἴδια μέρα τό πρωί σέ ἔκτακτη Σύνοδο ἡ Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἡ Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Κρήτης. Καί οἱ δυό Σύνοδοι συνιστοῦν, ὅπως ἀναμενόταν, πλήρη συμμόρφωση στά ὁριζόμενα στό Φ.Ε.Κ..

Ἔτσι λοιπόν, ἀφήνουμε τό ἄρθρο τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς χωρίς νά τό ἀλλάξουμε, διαφοροποιώντας μόνο τόν τίτλο ἀπό «Ὁ λαός ἀπαιτεῖ νά ἀνοίξουν οἱ ναοί» σέ «Ζητοῦμεν ἐλευθέραν καί ζῶσαν Ἐκκλησίαν». Αὐτό τό δεύτερο ὡς γνωστόν, ἦταν τό κεντρικό σύνθημααἴτημα τοῦ μακαριστοῦ ἁγίου ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου Καντιώτη. Σήμερα εἶναι πιό ἐπίκαιρο ἀπό ποτέ, διότι −ὥς μή ὄφειλε− τό πῶς καί πότε θά λειτουργεῖ ἡ Ἐκκλησία μᾶς τό ὁρίζει καί μάλιστα μέ τρόπο ἐπαχθῆ ὁ Καίσαρ μέ τήν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, δυστυχῶς, σέ ρόλο θεατοῦ καί χειροκροτητοῦ. Ἐλπίζουμε στό ἑπόμενο τεῦχος νά ποῦμε περισσότερα γι ̓ αὐτή τή βαρειά ἀσθένεια τῆς ὑποταγῆς τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας στά κελεύσματα τοῦ Καίσαρα.

Ἰδού λοιπόν τό ἄρθρο τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς:

Μόνον τυφλοί, δηλαδή ἐθελοτυφλοῦντες, δέν βλέπουν πλέον τόν ξεκάθαρο διωγμό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τή σύγχρονη ψευδουγειονομική δικτατορία. Καί λέμε ψευδο, ἐπειδή ἡ δικτατορία αὐτή στό ὄνομα τῆς (σωματικῆς μόνον) ὑγείας στήν πραγματικότητα στοχεύει –ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα– ὄχι νά σώσει, ἀλλά νά καταστρέψει.

Ποιό εἶναι τό σκηνικό τῶν ἡμερῶν μας ὑπό συνθῆκες καραντίνας (ἑλληνιστί lockdown);

Στίς ἀστικές συγκοινωνίες ὁ ἕνας ἐπάνω στόν ἄλλο. Σέ ἀεροπορικά δρομολόγια πληρότητα ἕως καί 100%. Ἔξω ἀπό τό Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν διαδήλωσαν στίς 7.10.2020 εἴκοσι χιλιάδες «προοδευτικοί πολίτες», ζητώντας τήν καταδίκη τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς». Ἀνήμερα τοῦ «Πολυτεχνείου» («17 Νοέμβρη») τό ΚΚΕ καί ἄλλοι ἀριστεροί ἔγραψαν στά παλιά τους τά παπούτσια τήν ἀπαγόρευση συγκεντρώσεων ἄνω τῶν 4 ἀτόμων, πού ἔχει ἐπιβάλει ἡ σύγχρονη χούντα καί διαδήλωσαν μέ μάσκες καί ἀποστάσεις, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία ἀρκέστηκε νά τούς παρακολουθεῖ ἀπό μακριά.

Σέ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις ὁ διαβόητος ἰός δέν κολλοῦσε!

Κολλάει ὅμως ὅταν πρόκειται γιά ἱερές ἀκολουθίες, λιτανεῖες κ.ἄ. παρόμοια!

Ὑπάρχει, ὅπως εὔκολα μπορεῖ νά διαπιστώσει ὁ καθένας ἐκ τῶν πραγμάτων, μία πολιτική δύο μέτρων καί δύο σταθμῶν εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς βάρος ὅσων ἀγαποῦν τήν Πατρίδα: Ποινές φυλάκισης δύο ἐτῶν σέ ὅσους θά τολμοῦσαν νά παραβιάσουν τήν ἀπαγόρευση παρελάσεων στίς 28 Ὀκτωβρίου. Τήν ἴδια μέρα ὅμως διαδήλωναν οἱ Πακιστανοί τῶν Ἀθηνῶν εἰς βάρος τῆς Ἰνδίας, ἐπειδή καταπιέζει (ἡ Ἰνδία) τούς κατοίκους τούς Κασμίρ! Νά σημειωθεῖ δέ ὅτι τό Πακιστάν εἶναι χώρα σφόδρα φιλοτουρκική.

Οἱ Ἕλληνες κλεισμένοι μέσα· ἀλλά σύμφωνα μέ τήν Κ.Υ.Α. παράτασης τῶν «μέτρων» τῆς 28.11.2020 (Φ.Ε.Κ. Β ́ 5255), ἐπιτρέπεται ἡ μετακίνηση «προσφύγων» καί «μεταναστῶν», τούς ὁποίους ἡ ἀνθελληνική καί ἀντίχριστη χούντα διασπείρει σέ νέες «δομές» ἀνά τήν ἐπικράτεια, γιά νά ἀποσυμφορηθοῦν τά νησιά, ὥστε νά μποροῦν νά δεχθοῦν νέες καραβιές «προσφύγων», πού θά μᾶς στείλει ὁ σουλτάνος.

Τό παλιοκάραβο τοῦ Ἐρντογάν ἔχει κάνει σουρωτήρι τά θαλάσσια σύνορά μας, ἐνῶ τόν Ἕβρο διαβαίνουν καί πάλι μιλιούνια «προσφύγων»!

Ὅπως εἴπαμε, ὁ ἰός κολλάει ἤ δέν κολλάει κατ ̓ ἐπιλογήν. Ἐκεῖ πού ὁ ἰός κατ ̓ ἐξοχήν κολλάει εἶναι μέσα στούς ναούς! Γι ̓ αὐτό καί ἡ δικτατορική ἀπόφαση νά γίνονται οἱ ἱερές ἀκολουθίες μόνον μέ 4 ἄτομα. (Τά περισσότερα ἄτομα εἶναι μόνον γιά Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά καί Φῶτα). Ἡ μεροληπτική στάση εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας «βγάζει μάτι». Δέν δίνουν γιά τούς ναούς τήν πληρότητα τῶν ἀεροπλάνων καί τῶν λεωφορείων, ἀλλά ἡ μεγαλειότητά τους δέν μᾶς δίνει οὔτε τό ἕνα ἄτομο ἀνά δέκα (10) τετραγωνικά, πού ἰσχύει γιά τά super markets.

Ὁ ἰός λοιμοκτονεῖ τά σώματα, ἀλλ ̓ οἱ ἀποφάσεις τους εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας στοχεύουν στό νά λιμοκτονήσουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Τά νοσοκομεῖα τῶν σωμάτων ἀνοικτά καί γεμάτα. Τά νοσοκομεῖα ὅμως τῶν ψυχῶν (οἱ ἱεροί ναοί) κλειστοί καί ἄδειοι καί μέ τήν τρομοκρατία τῶν ποινῶν καί τοῦ διασυρμοῦ ἀπό τά ἀργυρώνητα Μ.Μ.Ε. νά κρέμεται πάνω ἀπό τά κεφάλια μας. Καί οἱ ποιμένες τῶν ψυχῶν, στή μεγάλη τους πλειοψηφία, ὄχι ἁπλῶς ἔνοχα ἀπόντες ἀλλά καί ἐπευλογοῦντες τά δικτατορικά μέτρα τοῦ Καίσαρα «γιά τό καλό μας».

Κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες ἡ θαραλλέα ἐγκύκλιος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου τῆς 9ης Δεκεμβρίου 2020, τήν ὁποία δημοσιεύουμε ἐδῶ (σσ.46) ὅπως καί ἡ σχετική δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ (βλ. σσ. 2021) στάζουν βάλσαμο στήν ταλαιπωρημένη ψυχή μας. Ὁ Μητρ. Μόρφου ἀνακοινώνει (ἔτσι ἁπλά) ὅτι ὅλοι οἱ ἱεροί ναοί τῆς Μητροπόλεώς του θά εἶναι ἀνοικτοί καί θά τελοῦνται ἐκεῖ ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες. Καὶ συμπληρώνει: Ἄν θέλετε νά συλλάβετε κάποιον γιά παράβαση τῶν «μέτρων», νά συλλάβετε ἐμένα! Παρόμοια στάση κρατᾶ καί ὁ Μητρ. Κυθήρων. Ἡ θαρραλέα καί ὁμολογιακή στάση τους θά ἦταν εὐχῆς ἔργο νά ἐμπνεύσει καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς.

Πανιερώτατε καί Σεβασμιώτατε, σᾶς εὐχαριστοῦμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας, παρακαλοῦμε τήν Παναγία μας νά σᾶς σκεπάζει ἀπό ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς καί εὐχόμαστε νά σᾶς μιμηθοῦν καί ἄλλοι.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πηγή: (Περιοδικό "Παρακαταθήκη", τεύχος 135), Τράπεζα Ιδεών