Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

Τὴν Ἐκκλησία ὅποιο χέρι θέλησε νὰ τὴν ἀγγίξει, ΞΕΡΑΘΗΚΕ τὸ χέρι αὐτὸ


 
(†) Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος
 
Την εκκλησία όποιο χέρι θέλησε να την αγγίξει, ΞΕΡΑΘΗΚΕ το χέρι αυτό.

Πηγή: Τράπεζα Ιδεών