Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

H ερμηνεία του ονόματος “ΙΩΑΝΝΗΣ”


Το όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ, είναι θεόσδοτο και έχει την ακόλουθη πνευματική σημασία, γράμμα – γράμμα.
- Το δέκατο τάγμα των δαιμόνων αποστασιοποιήθηκε. Με το Ι (του Ιωάννη) ο καλός Θεός καλύπτει το ανυπάκουο αγγελικό τάγμα που έφυγε, με τους υπάκουους ”ισάγγελους” μοναχούς, τοποθετώντας ως αρχηγό τον Προφήτη και Πρόδρομο.

- Η εβραϊκή αλφαβήτα έχει 22 γράμματα και Ο Κύριος ερχόμενος ως Α και Ω, μη καταλύοντας το Νόμο, τον συμπληρώνει. Η ευλογημένη ελληνική 24γράμματη αλφαβήτα, συμπληρώνει με χάρη την κολοβωμένη του Νόμου (όπως ο Ιακώβ έρχεται ως δευτερότοκος (αλλά πρώτος συλληφθείς) με επειλημμένη την χείραν του επί της πτέρνας του πρωτότοκου Ησαύ). Γραμματολογικά, παρότι το άλεφ, το αλίφ, το άλφα είναι ηχητικά όμοια, στην κυριολεξία, το σύμβολο του άλεφ (À) δείχνει με φυσικό και μεταφυσικό τρόπο, τον δεύτερο νόμο, ότι: οτιδήποτε είναι πάνω, μοιάζει με αυτό που είναι κάτω και αντίστροφα, δίνοντας κάποιες φυσικές κλείδες γνώσης όταν χρησιμοποιούνται διακριτικά οι αναλογίες μικρόκοσμου – μακρόκοσμου… θέσεις όμως που αν τους λείπει το Α της Αλήθειας, είναι ελλειπείς.
Στις μονοθεϊστικές θρησκείες, ο Θεός είναι άναρχος και ατελεύτητος. Συμβολίζεται με το Ο διότι αυτό δεν έχει αρχή και τέλος. Με την παρουσία του Χριστού, προστίθεται για τους χριστιανούς το δεύτερο Ο καθώς και σαν ενσαρκωθείς ’νθρωπος ο Χριστός, είναι άναρχος ως εξ ασπόρου συλλήψεως και ατελεύτητος, ως αναστηθείς. Έτσι, οι εβραίοι, αλλά και όσοι δεν πιστεύουν στην ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσες γνώσεις και να έχουν δεν έχουν ούτε την Αλήθεια Α, ούτε το Ω, το συντιθέμενον εκ των δύο Ο+Ο=Ω.
- Ερχόμενος ο πρόδρομος Ιωάννης πρώτος (Ι), πριν Τον Κύριο (Ω) ξεκινά η  αντικατάσταση του ζοφερότατου γένους των δαιμόνων, με το πανεκλαμπρότατον Ι τάγμα των μοναχών. Η αποκατάσταση όμως αυτή θα γίνει με την Ανάσταση (ΑΝ) Νεκρών (Ν) της Δευτέρας Παρουσίας.
- Την αρχική Δημιουργία, μετά τις 6 ημέρες πλάσης, (ως χρονικές περίοδοι) ακολούθησε η έβδομη της στάσης (επανάστασης) της εισόδου του θανάτου στον κόσμο, του 7ου θεολογικά αιώνα που διανύουμε. Η πλήρης αποκατάσταση με την παρέλευση και κατάργηση του αιώνα αυτού και των υπηρετών του, έρχεται ο Η’ αιώνας, ο 8ος. Επειδή ο αριθμός 100 που είναι το γράμμα Ρ είναι τέλειος, ο Υπερτέλειος, συμβολίζεται με το Σ (κατά εξήγηση του συναξαριστή, κατ’ εμέ, της άλλης όψης του Σ).
Έτσι συμπληρώθηκε το νοηματικό σύνολο το Ι με το Ω (Αρχηγός ισάγγελων μοναχών, Πρόδρομος και Δρόμος). Με την ΑΝάσταση Νεκρών στον Η (αιώνα) της Ζωής του Υπερτελείου Σ.
Κύριε, δια του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, αφορμάς μετανοίας παράσχου ημίν, ώστε όλη η θεία Οικονομία να είναι προμηνυτικώτατη, στο μέτρο των βιωμάτων μας, ώστε οι μεν πιστοί να μην χάσουν τον Δρόμο, οι δε δύσπιστοι, να βρουν τα ίχνη Του, όλα κατά τάξη, για την έναρξη του εν ημίν ευαγγελίου ”…ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ός κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου…”
Χαίρε, Προφήτα και Πρόδρομε, του εκ των δύο ΟΟ συντιθέμενου Ω, Ι πανεκλαμπρότατον, και του Α.Ν. του δευτέρου Ν, εις το ΗΣ προμηνυτικώτατον…
ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.Β.ΜΑΤΘΑΙΟΥ.ΤΟΜΟΣ 6ος-Λόγος στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.