Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ ὀξυγόνο τῆς ψυχῆςΡίξτε τὸ μεγαλύτερο βάρος τοῦ ἀγώνα σας στὴν προσευχή, γιατί αὐτὴ μας κρατεῖ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ Θεό. Καὶ ἡ ἐπαφὴ αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι συνεχής. Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς, εἶναι ἀνάγκη τῆς ψυχῆς καὶ δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται ἀγγαρεία.

Ἡ προσευχὴ γιὰ ν' ἀκουστεῖ ἀπὸ τὸ Θεὸ πρέπει νὰ γίνεται μὲ ταπείνωση, μὲ συναίσθηση βαθιά της ἁμαρτωλότητάς μας, καὶ νὰ εἶναι καρδιακή. Ἐὰν δὲν εἶναι καρδιακή, δὲν ὠφελεῖ. Ὁ Θεὸς ἀκούει πάντοτε τὴν προσευχὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι πνευματικὰ ἀνεβασμένος.

Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς βοηθάει πολὺ τὴν προσευχή, θερμαίνει τὴν ψυχὴ καὶ μεταφέρει τὸν προσευχόμενο σ' ἕνα πνευματικὸ χῶρο. Ἡ προσευχὴ εἶναι ξεκούραση.