Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Ὁ Γέροντας Δημήτριος Γκαγκαστάθης γιὰ τὰ νέα ζευγάρια


Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας πατὴρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης σὲ κάθε νεαρὸ ζευγάρι τοὺς ἔλεγε:
«Μάθετε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς γνωριμίας σας καὶ μάλιστα τοῦ γάμου, ἀπὸ τὴν πρώτη νύκτα τοῦ γάμου σας, νὰ κάνετε μαζὶ τὴν πρώτη προσευχή, τὸ πρῶτο ἀπόδειπνο. Καὶ ἀφοῦ τελειώσει τὸ ἀπόδειπνο -ὅπως γίνεται στὰ μοναστήρια- νὰ κάνετε μία μετάνοια ὁ ἕνας στὸν ἄλλον καὶ νὰ ζητήσετε συγγνώμη».

Τὸν ρώτησα λοιπὸν -τότε ποὺ μᾶς τὸ εἶπε ὁ Γέροντας αὐτό:
«Κι ἂν δὲν ἔχουμε καμία διαφωνία, γέροντα, γιατί νὰ τὸ κάνουμε αὐτό;» 
 
Λέει: «Νὰ τὸ κάνετε ὑποχρεωτικά, γιατί ἔτσι θὰ μάθετε νὰ ζητᾶτε ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο συγγνώμη». Διότι, ὅταν θὰ ἔρθει τὸ πρόβλημα, κι ὅταν πλέον θὰ ἔρθει ὁ ἴδιος ὁ διάβολος γιὰ νὰ γεμίσει τὸν νοῦ μὲ τὶς δικές του ἀναρίθμητες πληροφορίες, τὶς ἀλλοτριωμένες πληροφορίες, τότε βλέποντας τοὺς δύο συζύγους νὰ κάνουν μετάνοια καὶ νὰ ὑπακούουν ὁ ἕνας στὸν ἄλλον, ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ σὲ μία τέτοια ταπεινοφροσύνη, ἀσφαλῶς θὰ φύγει, γιατί σιχαίνεται τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ταπεινοφροσύνη καὶ ἔχουν αὐτὸ τὸ φρόνημα τῶν μετανοιῶν.
Πραγματικά, μία τέτοια κατάσταση, ὅταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ λειτουργήσει, μπορεῖ νὰ διαφυλάξει τὸν νοῦ, τὸν ἡγεμόνα νοῦ καὶ τῶν δύο ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν παραπληροφόρηση, ὥστε νὰ μὴν κατέβουν οἱ πληροφορίες στὴν συνέχεια στὴν καρδιὰ καὶ πλέον τραυματίσουν τὴν ἀγάπη.


Πηγή: Γέροντες, Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό