Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων: Σεξουαλική εκπαίδευση των νέων με στόχο την εγκράτεια

acpeds logo 03

Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων (American College of Pediatricians)

Οκτώβριος 2010.

“Τα προγράμματα που διδάσκουν τη σεξουαλική αποχή μέχρι το γάμο, έχουν πολύ υψηλότερους στόχους από την απλή αναβολή της σεξουαλικής δραστηριότητας. Βοηθούν τους εφήβους να αποκτήσουν  θετικά χαρακτηριστικά, να διαμορφώσουν μακροπρόθεσμους στόχους και να αναπτύξουν συναισθηματικά υγιείς σχέσεις. Αυτά τα προγράμματα αυξάνουν την πιθανότητα δημιουργίας ισχυρών γάμων και οικογενειών – της μοναδικής και πιο σημαντικής πηγής για τη δύναμη και την επιβίωση του Έθνους μας.”
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων υποστηρίζει σθεναρά ότι: Η  σεξουαλική εκπαίδευση των νέων  πρέπει να γίνεται μόνο προς την κατεύθυνση της αποχής πριν από το γάμο, και συστήνει την υιοθέτηση αυτής της θέσης από όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά συστήματα, αντί της «Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης». Η θέση αυτή βασίζεται στην αρχή που διέπει τη Δημόσια Υγεία, η οποία υποστηρίζει τη πρωτογενή πρόληψη και την πλήρη αποφυγή του κινδύνου, αντί της απλής μείωσης των προδιαθεσικών  παραγόντων, υποστηρίζοντας το «ανθρώπινο δικαίωμα στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα υγείας». (1)

Διαβάστε περισσότερα »