Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Ἡ θρησκευτικὴ οὐδετερότητα στὸ ΣύνταγμαὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, πρώην δικαστικός, ὡς πρὸς τὴν ἔννοια τῆς «οὐδετεροθρησκείας» ποὺ εἰσήχθη στὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο καθορίζει τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, δήλωσε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἐξῆς:
«Ἡ ἔννοια τῆς οὐδετεροθρησκείας εἶναι μιὰ ἀόριστη καὶ ἀσαφὴς ἔννοια… ἡ ὁποία ἔχει βαθειὰ τὴν ρίζα της στὸν ταραγμένο 16ο αἰώνα στὴν Εὐρώπη μὲ τὰ γεγονότα τῆς Μεταρρύθμισης καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς πολέμους. Στὸ βάθος κρύβεται μία πεπλανημένη ἀντίληψη γιὰ λύτρωση ἀπὸ τὸν “σκοταδισμὸ τῆς θρησκείας”, ὅπως νόμιζαν, δηλαδὴ ἀθεϊσμός.
Μερικὰ κράτη υἱοθέτησαν τὸν ὅρο “οὐδετεροθρησκεία” γιὰ νὰ σταματήσουν οἱ διενέξεις καὶ ἀντιπαραθέσεις τῆς διχασμένης Χριστιανοσύνης κυρίως μεταξὺ Καθολικισμοῦ καὶ Προτεσταντισμοῦ. Ἰδίως τὸ Πολίτευμα τῶν ΗΠΑ (τῆς Ἀμερικῆς) χρησιμοποίησε τὰ μέγιστα τὴν οὐδετεροθρησκεία γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἀμεροληψία του ἔναντι τῶν πολυαρίθμων θρησκευμάτων καὶ αἱρέσεων ποὺ ἐμφανίστηκαν στὴ χώρα.
Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ εὔλογο ἐρώτημα: Στὴ δική μας χώρα πρὸς τί ἡ υἱοθέτηση τῆς οὐδετεροθρησκείας, ἑνὸς ξένου δηλαδὴ προτάγματος στὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος;
Εἴχαμε στὴν Ἑλλάδα θρησκευτικοὺς πολέμους; Ὑφίσταται στενὸς ἐναγκαλισμὸς Ἐκ­κλησίας καὶ Κράτους;…
Τί προσθέτει ἡ ρήτρα περὶ οὐδετεροθρησκείας, τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπάρχει τὸ ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο κατοχυρώνει πληρέστατα τὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας μὲ ὅλα τὰ θετικὰ ἐπακόλουθα τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ;… Τοῦτος ὁ τόπος ἀείποτε στηρίζεται στὴν ἑλληνορθόδοξη πίστη. Ἔτσι προχώρησε καί μεγαλούργησε…».
Καὶ καταλήγει ὁ Σεβασμιώτατος: «Κον­τολογίς, μὲ τὴν ψυχοσύνθεση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν συνάδει ἡ οὐδετεροθρησκεία, οὔτε καὶ ἐπικροτεῖται… Ἔχουμε σκεφθεῖ ἐκείνους τοὺς πρώτους συντάκτες τῶν Συν­ταγμάτων τῆς Ἑλλάδος ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Ἔθνους μὲ ποιὸ πνεῦμα διετύπωσαν τὰ νομοθετικὰ ἐκεῖνα κείμενα;…».
Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσόστομο γιὰ τὸ βαρυσήμαντο κείμενό του. Ἑνώνουμε μαζί του καὶ ἐμεῖς τὴν ταπεινὴ φωνή μας καὶ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης νὰ ἐπιβληθεῖ μὲ τὴν Χάρι του ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ δίκαιο.


Πηγή: Ο Σωτήρ