Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Αν φτιάξεις τον εαυτό σου, θα φτιαχτεί κι ένα κομμάτι απ' την Εκκλησία


[...] θυμάμαι την πρώτη μου επίσκεψη στον π. Παΐσιο. Νέος άνθρωπος τότε, με τη συνηθι­σμένη στους νέους ανθρώπους έπαρση και οξύτατη κριτική για τα κακώς κείμενα στο χώρο της Εκκλησίας.

Ό γέροντας με δέ­χτηκε με πολλή αγάπη και κου­βεντιάσαμε για πολλά θέματα. Προς το τέλος σηκώθηκε, πήγε στο μηχάνημα για να μου φτιά­ξει ένα εικονάκι. Σέ μια στιγμή γύρισε και μου είπε:

- «Κοίταξε, εύλογημένε, να φτιάξεις τόν εαυτό σου. Αν φτιάξεις τον εαυτό σου, θα φτιαχτεί κι ένα κομμάτι άπ' την Έκκλησία. Κι αν φτιάξουμε όλοι τον εαυτό μας, αυτό θα έχει θετικό αντί­κτυπο στο σώμα της Έκκλησίας!».


~ Δεν αισθανόμαστε το τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της 'Εκκλησίας και πόση ευθύνη έχει απέναντι στον Χριστό και τούς αδελφούς του. Δεν συναισθανόμαστε το κακό πού προκαλεί η δική μας αμαρτία στο σώμα της 'Εκκλησίας, σαν να ήταν η αμαρτία ιδιωτική μας υπόθεση. Ούτε συνειδη­τοποιούμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι για τις πτώσεις των άλλων μελών της Εκκλησίας.

Η πτώση του άλλου γίνεται αφορμή αδιαφορίας, ειρωνείας ή κατακρίσεως, μία κατά­σταση και μία αντιμετώπιση που πολύ συχνά επισημάνθη­κε και στηλιτεύτηκε από τους αγίους της Εκκλησίας. [...]

Η κατάκριση έχει γίνει το κυριότερο αμάρτημα και η νόσος των ευσεβών. "Αν πραγματικά είχαμε μία στοιχειώδη αυτογνωσία και ελάχιστη έστω συναίσθη­ση της ευθύνης μας ως μελών της Εκκλησίας, η στάση μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους θα ήταν πολύ πιο επιεικής και διαφορετική.


Αρχ. Νεκταρίου Αντωνόπουλου

Πηγή: Ι.Ν. Παντανάσσης