Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018

Έτρεχαν και βιάζονταν

20150915-3

Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης
“Οι καρποί της μετανοίας σύμφωνα με το ευαγγέλιο είναι: Η επιστροφή από την αμαρτία. Έτσι έκανε και ο άσωτος που σώθηκε. Αφού εγκατέλειψε την αμαρτία, γύρισε πίσω στον πατέρα του να εξομολογηθεί….Το ίδιο και ο χορός των Αποστόλων έπραξε και δίδαξε. Ζούσαν γι’ αυτό κοπιάζοντας. 

Αυτοί έτρεχαν και βιάζονταν να δουν τους αμαρτάνοντας να επιστρέφουν…, και όλοι ενδιαφέρονταν να τους οδηγήσουν όλους στην σωτηρία.”