Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Η τέλεια υπακοή

rimata_zois_teleian_upakoin

Δεν είδα εγώ μεγαλυτέραν ανάπαυσιν ως της τελείας υπακοής… 


Εργασθήτε λοιπόν τώρα που είσθε νέοι, να θερίσετε καρπόν απάθειας εις το γήρας. Εάν δεν βιασθήτε και του Μαθουσάλα τα χρόνια να ζήσετε, δεν θα χαρήτε αυτά τα χαρίσματα… 

Και θα ιδήτε τοιαύτην ακινησίαν πα­θών και ειρήνην ψυχής ως να είσθε μέσα εις τον Παράδεισον.