Κυριακή 22 Απριλίου 2018

Ο Θεός λυπάται όταν δεν Τον ενοχλούμε...


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«....Οι άνθρωποι, όταν τους ενοχλούμε συνέχεια για τις διάφορες υποθέσεις μας, μας συμπεριφέρονται εχθρικά∙ ο Θεός όμως κάνει το εντελώς αντίθετο∙ και όχι όταν Τον ενοχλούμε συνέχεια για τα προβλήματά μας, αλλά και όταν δε το κάνουμε αυτό, τότε προ πάντων αγανακτεί»

Πηγή: Προσκυνητής