Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Συγκλονιστικὲς δηλώσεις τῶν γονέων τῶν δύο στρατιωτικῶν μας ποὺ αἰχμαλώτισαν οἱ Τοῦρκοι


Μιλώντας στὸ Ἀθηναϊκό – Μακεδονικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (ΑΠΕ – ΜΠΕ) τὸ Μέγα Σάββατο, μία ἡμέρα πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση, καὶ ἀφοῦ εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ οἱ γονεῖς καὶ τῶν δύο στρατιωτικῶν μας τὰ παιδιά τους στὶς φυλακὲς τῆς Ἀδριανουπόλεως, ἔκαναν δηλώσεις ποὺ συγκλόνισαν τὸν κόσμο.

Στὶς δηλώσεις τους αὐτὲς ἀντὶ νὰ ἀπευθύνουν ἔκκληση βοηθείας προτίμησαν νὰ εὐχαριστήσουν καὶ νὰ εὐχηθοῦν σ᾿ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι χωρὶς νὰ τοὺς γνωρίζουν στέκονται δίπλα τους μὲ ἕνα τηλεφώνημα, ἕνα μήνυμα, μία προσευχή. Ἐξέφρασαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους σὲ ὅλους ὅσοι προσεύχονται γιὰ τὰ παιδιά τους καὶ μοιράζονται τὴν ἀγωνία τους.


«Ἀνάσταση σημαίνει ἐλπίδα, θάρρος καὶ ἄδολο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν συνάνθρωπο», εἶπε ὁ κ. Κούκλατζης. «Ἐπὶ 37 ἡμέρες βλέπουμε τὸ θάρρος τῶν παιδιῶν μας καὶ μοιραζόμαστε τὴν ἐλπίδα τους, καὶ μαζὶ μ᾿ ἐμᾶς, ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς φυλάκισής τους, γονεῖς ἀπὸ κάθε ἄκρη τῆς γῆς. Σ᾿ αὐτὴ τὴν τόσο δύσ­κολη καὶ ἰδιαίτερη διαδρομὴ πρὸς τὴ δικαίωση καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν παιδιῶν μας στὴν πατρίδα, κοντά μας, τὸ εὐχαριστῶ καὶ οἱ εὐχές μας πρὸς ὅλους ὅσοι ἔγιναν συνοδοιπόροι μας, εἶναι ἁπλὰ μία βαθιὰ καὶ εἰλικρινὴς ἀνάγκη», ἐξηγεῖ ὁ κ. Κούκλατζης.

Λόγια συγκινητικὰ ἑνὸς γνήσιου Ἕλληνα καὶ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ. Συγχαίρουμε κι ἐμεῖς τοὺς ἀκρίτες αὐτοὺς γονεῖς ἀπὸ τὴ Θράκη μας γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν τὴ μεγάλη δοκιμασία τους. Καὶ προσευχόμαστε στὸν δικαιοκρίτη Κύριο, ὁ Ὁποῖος ρυθμίζει τὴν ἱστορία ἀτόμων καὶ λαῶν, νὰ ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴ δοκιμασία τους τοὺς δύο στρατιωτικούς μας γιὰ νὰ δοξασθεῖ καὶ πάλι τὸ μέγα καὶ πανάγιο ὄνομά Του.

Ὁ λοχίας λοιπὸν Δημήτριος Κούκλατζης καὶ ὁ ἀνθυπολοχαγὸς Ἄγγελος Μητρετώδης νὰ μὴ λείπουν ποτὲ ἀπὸ τὶς προσευχές μας.

Πηγή: Ο Σωτήρ