Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Η «Ορθόδοξος Χριστιανική διακονία φυλακής» στη Βόρεια Αμερική ιδρύθηκε το 1991Η «Ορθόδοξος Χριστιανική διακονία φυλακής» στη Βόρεια Αμερική ιδρύθηκε το 1991.

Ο οργανισμός «Ορθόδοξος Χριστιανική διακονία φυλακή» στη Βόρεια Αμερική συγκεντρώνει εκατοντάδες Ορθόδοξος Χριστιανούς που με κάθε δυνατό τρόπο βοηθούν κρατουμένους στις αμερικανικές φυλακές, ιδίως εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό και ενδιαφέρονται για την Ορθοδοξία.
Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις, υπάρχουν περισσότερες από 300 Ορθόδοξοι κατηχητές στις αμερικανικές φυλακές, πολλοί έχουν ήδη βαφτιστεί, τουλάχιστον πέντε έγιναν Ορθόδοξοι μοναχοί και αρκετοί είναι αγιογράφοι. Ο οργανισμός παρέχει χριστιανική εκπαίδευση, πνευματική βοήθεια και συνομιλίες, υλική βοήθεια, ηθική υποστήριξη, την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτή στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τουλάχιστον χίλιες φυλακισμένοι ή πρώην φυλακισμένοι, άντρες και γυναίκες, έχουν γίνει ορθόδοξοι. Σχετικά με τις δραστηριότητες του PCTS λέγεται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, τον ιερέα Stephen Pauli, ο οποίος υπηρέτησε από το 1985 έως το 2010 ως επικεφαλής σε σωφρονιστικά ιδρύματα όλων των επιπέδων.

Πηγή: Άπαντα Ορθοδοξίας