Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

Να είστε σε όλα, ως παιδί: σε θέματα πίστης, και σε θέματα ζωής.Άγιος Αλέξι Μέχεφ

Πηγή: Προσκυνητής