Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

Ἀπό ποιούς τελικά νικηθήκαμε στήν Μικρά Ἀσία τό 1922; Ἀπάντηση στὴν προκλητικὴ καὶ ἀνιστόριτη δήλωση τοῦ Τούρκου προέδρου Ἐρντογᾶν ὅτι «Γλιτώσατε νὰ γίνετε παστὰ ψάρια καὶ πέσατε στὴ θάλασσα»

erdogan 28

Σχόλιο T.I.: Mὲ τὴν διατήρηση ἐπιφυλάξεων γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἱστορικὴ θεώρηση τῶν γεγονότων, δημοσιεύουμε τὸ ἐν λόγω ἄρθρο, διότι αἰσθανόμαστε ὅτι περιέχει μεγάλη δόση ἀλήθειας, καθότι τὰ μετέπειτα γεγονότα (μόνιμη ἐξορία τοῦ πρίγκιπα Ἀνδρέα καὶ τὸ κίνημα τῆς τριανδρίας Πλαστήρα, Γονατὰ καὶ Φωκὰ [11 Σεπτεμβρίου 1922]) συντείνουν σὲ αὐτό.

Μὰ δὲν νικηθήκαμε στὸν Σαγγάριο ἀπὸ τοὺς Τούρκους!
Πρόδωσε ἡ "πολιτικὴ" - βασιλικὴ ἡγεσία.  

Μόνοι μας φύγαμε πρὸς τὰ πίσω διότι:
Α) Προδοτικῶς, ὁ ἀρχιστράτηγος Πρίγκηψ Ἀνδρέας, ἐκ τῆς τότε βασιλικῆς οἰκογενείας, ποῦ ἀρχιστράτευε στὴν Ἄγκυρα, μένοντας μὲ ἀσφάλεια ....ἔξω ἀπὸ τὴν Σμύρνη (!),
α) δὲν ἀπήντησε στὸ τηλεγράφημα τῶν Συνταγματαρχῶν Πλαστήρα καὶ Πάγκαλου, ποῦ μὲ ξεκούραστά τα συντάγματτά τους τοῦ ζήτησσν ἄδεια νὰ πᾶνε στὴν Ἄγκυρα (ἀφοῦ οἱ Ἐγγλέζο παρενέβησαν ὥστε νὰ μὴν καταλάβουν τὴν Κωνσταντινούπολη - τὸ τηλεγράφημα τοῦ τὸ πῆγε ὁ μέχρι τότε "βασιλικὸς" λοχαγὸς Γονατᾶς), καὶ
β) 2 ὧρες μετά, ἔδωσε διαταγὴ γενικῆς ὑποχωρήσεως (ὅπως ἔδειξε ἡ συνέχεια, ἐκτελοῦσε σχέδιο τῶν 'Ἐγγλέζων-Κεμάλ), καὶ

Β) Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ὑπάκουσε στὶς προδοτικὲς ἐντολές του, καὶ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἡγεσία, χωρὶς ἐντολὲς συντεταγμένης ὑποχωρήσεως, ἄρχισε ἄτακτη ὑποχώρηση....
(Ὁ Γονατᾶς ἔγινε ἕνεκα τούτου τοῦ περιστατικοῦ, "Βενιζελικὸς")

Ἄρα,
Δὲν μᾶς νίκησαν οἱ ἄνανδροι Τοῦρκοι στρατιῶτες, μὲ τοὺς σφαγεῖς ἀτάκτους τους, ἔξω ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα.
Μᾶς νίκησε, ἡ  "νομότυπη" ὑπακοὴ τῶν στρατιωτικῶν μας, σὲ προδοτικὴ ἡγεσία ἐπὶ τοῦ στρατοῦ μας.

(Πηγή σχολίου: Ἰνφογνώμων Πολιτικὰ)  


Συμπληρώνουμε:   
Γ) μᾶς νίκησε ἡ πείσμων καί προδοτική  ἄρνηση τοῦ Ἀρμοστή τῆς Σμύρνης Ἀρ. Στεργιάδη πρός τούς κατοίκους της καί τόν Χρυσόστομο Σμύρνης νά συνταχθοῦν σέ ἔνοπλη πολιτοφυλακή, γιά νά ἀντιμετωπίσουν τούς ἀτάκτους τούρκους τσέτες, πού θά ἔρχόταν σέ λίγο, γιά νά σφάξουν τόν Ἑλληνικό Πληθυσμό.
Δ) μᾶς νίκησαν ὅσοι "Ἕλληνες" ψήφισαν τόν προδοτικό Νόμο 2870/16.7.1922 πού ἐξέδωσε ὁ Βασιλέας Κωνσταντῖνος ἕνα μήνα πρίν τήν Καταστροφή, Ὁ Ὁποῖος νόμος ἀπαγόρευε στά ἑλληνικά πλοῖα κάθε μεταφορά προσφύγων στήν Ελλάδα !!! 
Ἡ ἱστορία αὐτή γράφεται γιά νά διδαχθοῦμε καί νά μήν  ἀνεχθοῦμε ποτέ ὡς λαός νά ξαναπάθουμε τά ἴδια.
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι παρόμοιες προδοσίες ἐπαναλήφθηκαν τό 1974 στήν Κύπρο καί τό 1996 στά Ίμια, λόγῳ "νομότυπης" ὑπακοῆς τῶν στρατιωτικῶν μας, σὲ προδοτικές ἡγεσίες ...

Πηγή: Τράπεζα Ιδεών