Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Πρωταθλητής – Ὁμολογητὴς


Μία ἀσυνήθιστη εἴδηση ἀπὸ τὴ Σερβία διαβάσαμε πρόσφατα στὸν ἠλεκτρονικὸ Τύπο:

«Ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους τενίστες καὶ πρώην νούμερο ἕνα στὴν παγκόσμια κατάταξη, ὁ Νόβακ Τζόκοβιτς, δὲν διστάζει νὰ δηλώσει Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἐνῶ εἶναι γνωστὸς καὶ γιὰ τὴν ἔντονη φιλανθρωπικὴ δράση ποὺ ἔχει ἀναπτύξει.

Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ ὁ Νόβακ Τζόκοβιτς κατὰ τὴν διάρκεια ἑνὸς ἀγῶνα ἐπικαλεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἢ φοράει γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό του τὸν Σταυρό, μαρτυρώντας τὴν πίστη του. Γιὰ ἐκεῖνον ἡ πίστη εἶναι πάνω ἀπὸ τοὺς 68 τίτλους καὶ τὰ 12 “Γκρὰντ Σλὰμ” ποὺ ἔχει κερδίσει μέχρι τώρα στὴν καριέρα του.
Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ διάσημος τενίστας ἔχει τιμηθεῖ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Σερβίας κ. Εἰρηναῖο γιὰ τὴν προσφορά του μὲ τὴν ἀνώτατη τιμὴ τοῦ Πατριαρχείου, ἐνῶ στὴν ἀπονομὴ τῆς διάκρισης εἶχε δηλώσει: “Αὐτὸς εἶναι ὁ σημαντικότερος τίτλος τῆς ζωῆς μου, καθὼς πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα εἶμαι Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ μετὰ ἀθλητής”.

Ἀκόμη ὁ Νόβακ Τζόκοβιτς διαθέτει τὴν περιουσία του στὴν ὑπηρεσία τῶν πτω­χῶν, καθώς, ὅπως τονίζει, εἶναι τὸ λιγότερο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει μετὰ ἀπὸ τὴν ὑποστήριξη ποὺ ἔχει λάβει ἀπὸ τοὺς συμ­πατριῶτες του» («Ρομφαία» 23-1-2018).

Στὴ σημερινὴ ὑλοκρατούμενη κοινωνία μας ἡ παραπάνω εἴδηση δημιουργεῖ στὸν ἀναγνώστη ἕνα μὴ ἀναμενόμενο ξάφνιασμα, μιὰ εὐχάριστη ἔκπληξη. Συγχρόνως προκαλεῖ τὸν θαυμασμὸ γιὰ τὸ θάρρος, μὲ τὸ ὁποῖο ὁμολογεῖ τὴν ὀρθόδοξη πίστη του ὁ διεθνὴς πρωταθλητὴς ἀπὸ τὴν ὁμόδοξη χώρα τῆς Σερβίας. Πρόκειται λοιπὸν γιὰ ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους πιστοὺς καὶ μάλιστα τοὺς νέους. Μακάρι νὰ ἐμπνεύσει πολλούς!

Πηγή: Ο Σωτήρ