Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Βοηθείστε τις Υπερπολύτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες…

pefip logo 02


Σκοπός του Συλλόγου της Π.Ε.ΦΙ.Π. υπήρξε και παραμένει η ηθική και υλική συμπαράσταση των απόρων κυρίως Υπερπολυτέκνων Οικογενειών δια μέσου των προαιρετικών εισφορών-δωρεών των Φίλων των Πολυτέκνων.

Στην 45ετία 1969-2014 ο Σύλλογος γνώρισε και εστήριξε υλικά και ηθικά περί τις 10.000 Υπερπολύτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες, από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, από τις οποίες οι 8.000 ευρίσκονται ήδη στο Αρχείο, ενώ 2.000 περίπου αποτελούν το εν ενεργεία Μητρώο του Συλλόγου. Στις τελευταίες αυτές Οικογένειες ο Σύλλογος χορηγεί έκτακτα και τακτικά βοηθήματα σε χρήματα και είδη.

Ωστόσο το σπουδαιότερο έργο της Π.Ε.ΦΙ.Π. είναι η διάσωση από απειλούμενες Εκτρώσεις αγεννήτων παιδιών καθώς και η γέννηση παιδιών έπειτα από τη γινόμενη ζωντανή ενημέρωση της Π.Ε.ΦΙ.Π. γιά την ευλογημένη τεκνογονία, μάλιστα δια μέσου του περιοδικού «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια». Επίσης σπουδαία είναι η ενημερωτική συμβολή της Π.Ε.ΦΙ.Π. για το οξύ Ελληνικό Δημογραφικό Πρόβλημα.
Για το συντελούμενο έργο της Π.Ε.ΦΙ.Π. εξ’ αρχής και μέχρι σήμερα έχει δεχθεί την ευλογία και σύσταση της Μητρός Εκκλησίας, ενώ έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών και επαινεθεί από πολλούς κρατικούς και ιδιωτικούς Φορείς.