Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Παναγιά μου...


Δεν Σου ζητώ Παναγιά μου
Να σηκώσεις κανένα βάρος
Από τους ώμους μου...
Σου ζητώ μονάχα να με στηρίξεις
Και να με κρατήσεις γερά
Να μην λυγίσω


Υπό το όποιο βάρος αποφασίσει

Ο Υιός Σου να εναποθέσει στους ώμους μου...
Και να με αφήσεις να Σε κρατώ
Απ΄ Τον Άγιο Χιτώνα Σου.

Σαν το μικρό παιδί τη μάνα του
Μήπως και χάσει το δρόμο...
Για να παραμείνω κι΄ εγώ κοντά Σου
Σαν το μικρό παιδί
Που επιζητεί τη μητρική προστασία
Υπό την Άγια Σκέπη Σου

Σε όλη την πορεία της ζωής μου.
Αμήν.