Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα τι καθεύδεις...


Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα τι  καθεύδεις; το τέλος εγκίζει και  μέλλεις θορυβείσται, ανάνηψον ούν ίνα  φεισηταί σου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού  παρών  και  τα  πάντα πληρών .