Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Τι σημαίνει ο χωρισμός της ψυχής απ’ τον Θεό;Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Νεκρούς ονόμασε ο Κύριος τους ζωντανούς, βέβαια, κατά το σώμα, αλλά νεκρωμένους κατά την ψυχή.

Γιατί, όπως ακριβώς ο χωρισμός της ψυχής απ’ το σώμα είναι θάνατος, έτσι κι ο χωρισμός του Θεού απ’ την ψυχή, είναι θάνατος της ψυχής.

Κι αυτός είναι κυρίως θάνατος, ο θάνατος της ψυχής.


Πηγή: Δάκρυα Μετανοίας