Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

Γλυκιά μου Παναγία


Ὤ γλυκιά, γλυκιά μου Παναγία,
πιστοῦ βοήθεια, ψυχῆς ἐπιθυμία,
σάν Σέ ξανά δέν θά γεννηθεῖ
ἄνθρωπος μέ τόν Θεό νά ἑνωθεῖ.

Στήν ἀπέραντή σου ἀγκαλιά
ὅλοι ζητοῦν παρηγοριά,
ὅλοι σέ κίνδυνο καί θλίψη
δέηση Σοῦ κάνουν νά ἐκλείψει.

Μητέρα τοῦ κόσμου ἀγαπημένη,
ὅσο κανένας ἄλλος λατρεμένη,
πρός τόν υἱό Σου μεσιτεία,
ὦ γλυκιά, γλυκιά μου Παναγία.

Λάκων, 25 Νοεμβρίου 2012