Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Παραμονή Τριών Ιεραρχών, Νίσυρος 2016