Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Ήταν άνθρωπος

 

Μικρό βίντεο για τα Χριστούγεννα με δίδαγμα την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας.

Πηγή: Συναθλούντες