Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Ἄνοιξε λοιπόν τή χαραμάδα τῆς καρδιᾶς σου!


Γιά ὅσους ρωτοῦν πώς ν’ ἀγαπήσουν τόν Θεό
Τί κάνουμε ὅταν ἀγαποῦμε κάποιον; Θέλουμε τουλάχιστον νά τοῦ μιλοῦμε! Τό ἴδιο καί μέ τόν Χριστό! Τοῦ μιλοῦμε μέ τήν προσευχή μας καί Τοῦ ἐναποθέτουμε ὅλη μας τή ζωή καί τήν ἐλπίδα μας!
Τί ἄλλο κάνουμε ὅταν ἀγαποῦμε κάποιον; Θέλουμε νά τόν βλέπουμε! Τό ἴδιο καί μέ τόν Χριστό. Πᾶμε σπίτι Του, στόν ναό, καί Τόν προσκυνοῦμε.

Κάτι πολύ ὡραῖο πού ἄκουσα σέ μιά ὁμιλία εἶναι ὅτι ἐπειδή εἴμαστε ἄνθρωποι, ἔχουμε ἀνάγκη νά βλέπουμε ποιός εἶναι αὐτός πού ἀγαπᾶμε. Νά εἶναι κάποιος πού ἔχει ὄνομα, χέρια, πόδια, μάτια κ.λπ. Γι' αὐτό καί ὁ Χριστός ἀπό Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά μπορέσουμε ἐμεῖς νά Τόν ἀγαπήσουμε καί ἀπό ἄνθρωποι νά γίνουμε θεοί!
Ὁ Χριστός μᾶς ἀγαπᾶ ὅλους το ἴδιο, ἀλλά ἐμεῖς νιώθουμε ὅση ἀγάπη ἀντέχουμε καί ζητοῦμε νά πάρουμε. Ὅσο περισσότερο ἀνοίγουμε τό παράθυρο τοῦ δωματίου, τόσο πιό πολύ φῶς καί ἥλιος θά μπεῖ μέσα! Ἄνοιξε λοιπόν τή χαραμάδα τῆς καρδιᾶς σου καί ὅλα θά πᾶνε καλά!

Ε.-Ι.

Υ/γ. Σ' εὐχαριστῶ πολύ γι' αὐτά τά (ἔστω ὅπως λές... «κλεμμένα»!) λόγια σου πού δανείζομαι κι ἐγώ μέ τή σειρά μου. Εὔχομαι ὁ ἅγιος Θεός νά εἶναι πάντοτε βοηθός στίς ἐπιλογές σου ;), ἡ Ἀγάπη πάντα ἐλπίζει