Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Καρδιακή προσευχή στον Χριστό μας


Όταν το σκοτάδι την γη τυλίγει..
Όταν ο πόνος την ψυχή μου ραγίζει..
Τότε, τον Σταυρό Σου Χριστέ μου ατενίζω..
Και από συγκίνηση, τρέμω και δακρύζω..

Τούτη την ώρα την μοναχική,
Τούτη την ώρα που χάνεται από τα πόδια μου η γη,
Τούτη την ώρα που που ερημώνει η ψυχή..
Σε Σένα προσβλέπω Κύριε τον μόνο Λυτρωτή..

Δως μου Κύριε δύναμη να πορευτώ,
Εν μέσω σκιάς θανάτου,
Και ποτέ μην λησμονώ  πως είμαι ένα τίποτα
Χωρίς την Χάρητι Σου τη Αφάτω..

Και όταν βγω στην κορυφή,
Το Φως Σου αντικρύσω
Η θεια Δόξη Σου θα με πληρεί
Και πάσας τας ημέρας της ζωής μου, Εσέ θε να υμνήσω..

Κύριε Ζήσεις με..

Πηγή: Το σταυρουδάκι