Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Τό τριγωνικό δαχτυλίδι

 

Πρωτοκλασάτο στέλεχος, βουλευτής καί π.Ὑπουργός, εἶναι ἐπιφανές στέλεχος (28ου βαθμοῦ) συγκεκριμένης τεκτονικῆς στοᾶς, τάγματος, μέ ἕδρα τό Σύνταγμα (Κολωνάκι). τά μέλη τοῦ συγκεκριμένου τάγματος τοῦ Ἑωσφόρου συνεδριάζουν σέ ὑπόγεια αἴθουσα κεντρικοῦ ξενοδοχείου τῆς Ἀθήνας μία φορά τό μήνα σέ συνθῆκες πλήρους μυστικότητας. Τά μέτρα ἀσφαλείας εἶναι δρακόντεια καί ἡ πρόσβαση στόν ἀμύητο εἶναι ἀδύνατη. Στίς συνεδριάσεις λαμβάνονται σημαντικές πολιτικές ἀποφάσεις πού ἔχουν ἀντίκτυπο στίς ζωές μας.

Κάθε τέκτονας πού ἀντιδρᾶ στίς ἀποφάσεις τῆς ἡγεσίας "ἐξοντώνεται" ἠθικά καί οἰκονομικά. Πῶς ἐπιχειρεῖται μέ ἐπιτυχία ἠ ἀστυνόμευση τῆς ἐλευθερίας τῆς συνείδησης τῶν μελῶν τοῦ τάγματος; Πῶς "ἐκφοβίζουν" μετανοημένους μασόνους πού ἐπιθυμοῦν νά παραιτηθοῦν ἤ νά ἀποστασιωποιηθοῦν; Παραγκωνίζουν καί ἐκβιάζουν ἐπιδεικτικά ἄλλους πού ἐκφράζουν ἀντιρρήσεις ἤ ἄλλες ἀπόψεις μή συμβατές μέ τούς σκοπούς τοῦ τάγματος.

Τήν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου πού συνεδριάζουν τήν ἀποκαλοῦν πνευματικό ΝΑΟ. Συχνά οἱ συγκρούσεις καί μέσα στό ἴδιο τό τάγμα εἶναι ἰδιαίτερα σκληρές.
Πῶς οἱ σοβαρές ἀποφάσεις, πού ἀφοροῦν καίρια καί κρίσιμα ζητήματα, προωθοῦνται στήν ἕδρα τοῦ συγκεκριμένου τάγματος, πού εἶναι, πού εἶναι στήν Ἐλβετία (κέντρο διοίκησης).
Σέ πολλές εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες ὑπάρχουν ἀντίστοιχες ἕδρες (π.χ. Μαδρίτη, Βιέννη, Λονδίνο, Ρώμη, Λευκωσία). Στό κέντρο διοίκησης παίρνονται οἱ ὁριστικές καί ἀμετάκλητες ἀποφάσεις, πού εἶναι ἄμεσα ἐκτελεστές ἀπό τά μέλη.

 
Γιά κάθε ὑψηλόβαθμο μέλος τοῦ συγκεκριμένου τάγματος ἐκδίδεται "εἰδικό δίπλωμα", γιά νά ἀναγνωρίζονται μεταξύ τους τά μέλη στό ἐξωτερικό. Τά μέλη ἔχουν ἀριθμό μητρώου, πού γράφεται δίπλα στήν ὑπογραφή καί τήν εἰδική ταυτότητα. Ἔχουν ἐπίσης ἰδίαιτερα κατά βαθμούς συνθήματα, χαιρετισμό, διακριτικά γνωρίσματα ἰδιότητας καί βαθμοῦ, ὅπως τό "τριγωνικό δαχτυλίδι". Τέτοιο δαχτυλίδι φοράει στό χέρι του καί ὁ πρώην ὑπουργός ἀκόμα καί σήμερα!

 
Ὁ συγκεκριμένος π. ὑπουργός καί νῦν βουλευτής, εὐθαρσῶς ὑποστηρίζει πώς τό δίκαιο τῆς Πολιτείας δέν ἔχει ἰσχύ γιά τούς τέκτονες! Ἄς ἔχει γιά ὅλους ἐμᾶς. (Σχόλιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: γι' αὐτόν τόν λόγο νομοθετοῦν "νόμους" ἀντεθνικούς καί ἀντίχριστους ἤ ταυτόχρονα δέν ἐφαρμόζουν οἱ ἴδιοι διάφορους φιλελληνικούς καί χριστιανικούς νόμους, τούς ὁποίους παραγκωνίζουν στήν ἄκρη, στά ἀζήτητα καί οὐσιαστικά τούς ἀπενεργοποιοῦν!). Οἱ μασόνοι δικάζονται μόνοι τους (σέ δικά τους δικαστήρια). Ἀναρωτιέμαι εὔλογα πῶς ἀποφάσιζε γιά τίς τύχες τοῦ ἔθνους ὁ συγκεκριμένος πολιτικός στά ὑπουργεῖα πού διετέλεσε Ὑπουργός γιά πολλά χρόνια. Καί τό πιό τραγικό εἶναι πώς μεταξύ τῶν ὑπουργείων πύ διετέλεσε Ὑπουργός περιλαμβάνεται καί τό Ἐθνικῆς Παιδείας! Ἦταν καί εἶναι βασικός ὑποστηρικτής τῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς καί θερμός συνήγορος τῶν ἐπιλογῶν τοῦ Γερμανικοῦ Ἄξονα· ἀμετανόητος συνήγορος τῶν τροϊκανῶν καί τῆς ἀδιέξοδης πολιτικῆς τους. Καί ἐκτός τῶν ἄλλων τό "παίζει" καί πιστός χριστιανός, (Σχόλιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: ἡ πλειοψηφία τῶν μασόνων πολιτικῶν μας παίζουν "χριστιανικό θέατρο" γιά τά μάτια τοῦ κόσμου, ὥστε νά τόν κοροϊδέψουν ὡς πρός τά πιστεύω τους κι ἔτσι νά τόν χειραγωγοῦν πρός τίς κατευθύνσεις πού θέλουν αὐτοί...) καί διατηρεῖ στενή φιλία μέ πλειάδα ἀνύποπτων Ἱεραρχῶν (Σχόλιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:...η μήπως καί ὑποψιασμένων Μασόνων "Ἱεραρχῶν";...). Τρομάρα του! Νά τόν χαιρόμαστε! (Σχόλιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: ποιόν ἀπ' ὅλους; Εἶναι πολλοί!).


Πηγή: (Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο "Ἡ Μασονία διοικεῖ τήν Ἑλλάδα"τοῦ Μιλτιάδη Γ. Βιτάλη, Ἐκδόσεις: "ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ" Ἀθήνα 2015), Καιόμενη Βάτος